Koliko je tri čevrtine

Tri četvrtine je značajan udeo, u bilo kom kontekstu. U parlamentarizmu je recimo dovoljan za promenu ustava; na ispitima bilo kog tipa načelno omogućava polaganje sa barem srednjom ocenom. Kao koncentracija alkohola, garantuje efikasnost u pogledu dezinfekcije.

Kada je reč o potrebama biznisa i agrobiznisa u smislu znanja i veština, a pogotovo načina njihovog sticanja, u kontekstu Erasmus+ projekta razvoja e-learning platforme, skoro tri četvrtine ispitanika u istraživanju koje smo sproveli se uvek, ili uglavnom slaže da bi bili spremni da se uključe u inicijativu koja obezbeđuje  model daljinske / on-line edukacije, i koja bi omogućila da uklope raspoloživo vreme, i veruju da bi im to koristilo.

Imajući u vidu gore iznet relativni značaj pojma tri četvrtine, mi zaključujemo da je to dovoljno, i ujedno i više nego ohrabrujući signal da nastavimo sa razvojem platforme. Prethodne analize su nam jasno pokazale koje su to oblasti, teme i veštine ocenjene kao od ključnog značaja, a na nama je sada da nastavimo sa razvojem sadržaja.

Ujedno, već sada možemo da najavimo da ćemo desetogodišnjicu poslovanja Glenfield obeležiti i akcijom posebnih uslova za obuke koje sprovodimo, a takođe i za e-learning platformu. Za više informacija o tome, pratite nas ovde, ili kroz LinkedIn, kao i kroz Private Briefing, koji takođe uskoro obeležava deceniju analiza programa podrške za MMSP i agrobiznise.