Izazovi u upravljanju poslovanjem

Upravljanje poslovanjem je ključni element održivosti, koji se u potpunosti nalazi u rukama privrednika, a ograničenja se kreću između zakonskih okvira i kapaciteta privrednika da upravlja.

Istraživanje i analiza izazova koje prepoznaju privrednici i poljoprivrednici kao prepreke razvoju, a koje sprovodimo u okviru Erasmus+ projekta razvoja digitalne e-learning platforme, ograničilo se na neke aspekte širokog polja upravljanja poslovanjem, koje  u sveobuhvatnom modelu pokrivamo kroz naše postojeće obuke. Iz ugla privrednika i poljoprivrednika, ključni izazovi se kreću u prostoru između smanjenja troškova i povećane prodaje, definisanih kao “Racionalizacija troškova” i “Privlačenje novih kupaca”. Obe ove oblasti se često ili uvek prepoznaju kao izazov u čak 2/3 odgovora.

To sasvim jasno govori da postoji skoro potpuna svest o potrebi da se unaprede oba ključna elementa za generisanje većeg profita. Tek malo iza nalaze se “Odnosi sa dobavljačima”, koji su takođe element racionalizacije troškova, ali i stabilnosti i predvidivosti poslovanja. Neznatno iza je i zadržavanje postojećih kupaca. Budući da je privlačenje novih kupaca ocenjeno kao jedan od dva najveća izazova, razumljivo je koji značaj ima zadržavanje postojećih, isto kao element stabilnosti i predvidivosti. Na kraju se nalazi “Razvijanje odnosa sa postojećim kupcima”.

Iz poslednja dva indikatora jasno je da su i sami privrednici više nego svesni značaja održavanja baze kupaca i povećanja prodaje već postojećoj bazi, kao ključnog stabilnog i planiranog razvoja, stoga i minimalna razlika u kategorijama “uvek” i “često”. Sa druge strane, “ni retko ni često” je u slučaju razvijanja odnosa sa postojećim kupcima odabrano u čak četvrtini slučajeva, što svedoči da jednom učvršćeni odnosi predstavljaju osnov za dalje razvijanje odnosa.

Sumarno, svih pet indikatora  su u preko 50 posto slučajeva ocenjeni kao izazov “uvek” ili “često”, što govori da su to sve teme od interesa, i svakako će se naći i na e-learning platformi.

U pitanju je model obrazovanja na daljinu, sa MMSP i preduzetnicima iz  Srbije kao glavnim korisnicima, čiji je opšti cilj je promovisanje inkluzije u oblasti obrazovanja odraslih, te jačanje i razvoj malog biznisa u kontekstu održivog i uravnoteženog regionalnog razvoja.

Jedan od glavnih ciljeva je podizanje svesti među MMSP i preduzetnicima o tome koliko aktivno, dugotrajno učenje može da podstakne inovacije, rast i razvoj poslovanja, kao i poboljšanje pristupa kritičnim veštinama i znanjima, podržano visokokvalitetnim inovativnim metodama digitalnog učenja.

Model razvijamo na osnovama stečenim tokom realizacije Glenfield COVID Crisis Management serije vebinara i decenijskog iskustva razvoja prilagođenih programa obuka za MSP, finansijske i razvojne institucuije. Kako bi model bio što bolje prilagođen stvarnim potrebama sektora, poziv za popunjavanje ankete je otvoren i dalje a rezultate ćemo deliti ovde, tokom razvoja aplikacije.