Nedostajuća znanja za uspešno poslovanje

Pored dobre poslovne ideje, iskustva i adekvantih izvora finansiranja, stalno rastući skup znanja i veština se pokazao kao jedan od kritičnih faktora održivosti poslovanja i rasta kapaciteta privrednika, bez obzira na veličinu ili oblast poslovanja. I dok u velikim preduzećima uglavnom postoje modeli obuka i razvoja veština, sva istraživanja ukazuju na to da je, u sektorima MSP i poljoprivrede, ta potreba prepoznata, ali načini da se potrebna znanja isporuče na adekvatan način i dalje predstavljaju izazov. 

Naše istraživanje, koje sprovodimo u cilju prilagođenog razvoja digitalne platforme za razvoj znanja i veština MMSP i poljoprivrednika, donosi nove direktne uvide. Za sada, kada je reč o upravljanju poslovanjem, pokazuje se da je najveći prepoznati izazov prilagođavanje poslovanja izmenjenim tržišnim okolnostima, dok je “vice šampion” upravljanje finansijama. U poređenju sa tim oblastima, opšte upravljanje poslovanjem je ocenjeno kao relativno mali izazov, u smislu da je oko 41% ispitanika to prepoznalo kao izazov “uvek” ili “često”, ali su zato planiranje, nadzor i kontrola realizacije planova dostigli 45% u istom kontekstu.

izazovi u poslovanju

eDLP 4 MSME je model obrazovanja na daljinu, sa MMSP i preduzetnicima iz  Srbije kao glavnim korisnicima, čiji je opšti cilj je promovisanje inkluzije u oblasti obrazovanja odraslih, te jačanje i razvoj malog biznisa u kontekstu održivog i uravnoteženog regionalnog razvoja.

Jedan od glavnih ciljeva je podizanje svesti među MMSP i preduzetnicima o tome koliko aktivno, dugotrajno učenje može da podstakne inovacije, rast i razvoj poslovanja, kao i poboljšanje pristupa kritičnim veštinama i znanjima, podržano visokokvalitetnim inovativnim metodama digitalnog učenja.

Model razvijamo na osnovama stečenim tokom realizacije Glenfield COVID Crisis Management serije vebinara i decenijskog iskustva razvoja prilagođenih programa obuka za MSP, finansijske i razvojne institucuije. Kako bi model bio što bolje prilagođen stvarnim potrebama sektora, poziv za popunjavanje ankete je otvoren i dalje a rezultate ćemo deliti ovde, tokom razvoja aplikacije.

RS-Co-funded_EU-emblem_POS