Glenfield COVID Crisis Management Concept 2

Poslovne procese sprovode ljudi i timovi, a skoro godina života u okolnostima izmenjenim pandemijom je definisala i nove okvire za lične, timske i menadžment aspekte poslovanja. Efekti pandemije prethodno su uglavnom bili analizirani kroz prizmu finansijskih i drugih kvantitativnih indikatora, međutim, kako je kriza aktuelna sada skoro punu godinu, dostupni su i podaci koji zahtevaju duže vreme da se manifestuju a karakterišu promene u ponašanju, poslovnim procesima, interakcijama i upravljanju koji dovode do promena i u efektima poslovanja.

Kako je prema opštim ocenama prvi talas krize uspešno odbijen i privreda se u značajnoj meri održala stabilnom i likvidnom gledajući agregatne rezultate, vreme je za još jedan podstrek, više u smeru podrške profitabilnosti, prilagođavanju poslovnog modela i održivom rastu. S tim na umu, kao nastavak Glenfield COVID Crisis Management Concept https://bit.ly/304Bu76 kreirali smo Glenfield COVID Crisis Management Concept 2, kao  podršku u dosta širokom polju lične, timske i menadžment poslovne efektivnosti.

Kroz seriju tekstova, anketa, analiza i webinara, analiziraćemo stanje, najbolje prakse i praktične primere kako uspešno odgovoriti na izazove. Pratite nas ovde ili nam pišite na office@glenfield.rs