Digitalna platforma za obuku MMSP i poljoprivrednika

Kako sami preduzetnici i MSP procenjuju da im je potreban i koristan prilagođen sistem sticanja novih znanja i veština? I kako bi taj sistem u idealnom slučaju trebalo da izgleda?

Prvi korak u odgonetanju odgovora na ta pitanja je istraživanje koje sprovodimo, dostupno ovde, a na čije ćemo nalaze uvrstiti u kreiranje prilagođenog sistema online treninga, u okviru Erasmus+ projekta koji sprovodimo.

Kroz sva naša i druga relevantna istraživanja, kao i kroz svakodnevnu praksu, iskristalisala se činjenica da je za MMSP i poljoprivrednike u Srbiji jedan od značajnih faktora održivosti poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uspešnog vođenja operativnih i strateških projekata pristup adekvatnim znanjima i veštinama.  Isto tako, pokazuje se da je pristup potrebnim informacijama i veštinama proisteklim iz najboljih praksi u značajnoj meri ograničen. Upravo taj gap ciljamo da skratimo kroz Projekat Platforme za učenje na daljinu za MMSP i preduzetnike (eDLP 4 MSME), koji u okviru Erasmus+ programa razvijamo sa partnerima Esquare.

eDLP 4 MSME je model obrazovanja na daljinu, sa MMSP i preduzetnicima iz  Srbije kao glavnim korisnicima, čiji je opšti cilj je promovisanje inkluzije u oblasti obrazovanja odraslih, te jačanje i razvoj malog biznisa u kontekstu održivog i uravnoteženog regionalnog razvoja srpske opštine.

Jedan od glavnih ciljeva je podizanje svesti među MMSP i preduzetnicima o tome koliko aktivno, dugotrajno učenje može da podstakne inovacije, rast i razvoj poslovanja, kao i poboljšanje pristupa kritičnim veštinama i znanjima, podržano visokokvalitetnim inovativnim metodama digitalnog učenja.

Model razvijamo na osnovama stečenim tokom realizacije Glenfield COVID Crisis Management serije vebinara i decenijskog iskustva razvoja prilagođenih programa obuka za MSP, finansijske i razvojne institucuije. Kako bi model bio što bolje prilagođen stvarnim potrebama sektora, poziv za popunjavanje ankete je otvoren  za sve a rezultate ćemo deliti ovde, tokom razvoja aplikacije.