Odabir modela obuke

Dinamika promena u poslovnom okruženju nameće obaveze u pogledu upravljanja finansijama ili razvoja biznis modela, stalno praćenje trendova i prilagođavanja kako bi se očuvala i unapredila konkurentnost. Znanja i veštine zaposlenih to moraju da prate. Kako proceniti da je došlo vreme za unapređenja i koje su to potrebe, analizirali smo kroz Procenu potreba za obukom.

To je prvi korak, a nakon njega, nakon što se definiše tema, odnosno sadržaj, naredno pitanje je  kakvu obuku odabrati?  Pod time se misli na više parametara – broj učesnika, pružaoca obuke, lokaciju, trajanje, dinamiku realizacije, eventualne potrebe za sertifikacijom… Pitanja su brojna, a i mogućnost izbora je velika.

U pogledu broja učesnika, obuke mogu biti individualne, u formi mentorstava, koučinga, ili klasičnog treninga, a isto tako mogu biti i grupne, za veći broj zaposlenih na istim ili različitim pozicijama. Mogu se odvijati u prostorijama korisnika, prostorijama trenera ili na nekom trećem mestu, što zavisi od potreba radnog procesa i raspoloživog vremena. Trajanje je takođe bitan aspekt, povezan i sa lokacijom, i sa brojem učesnika i sa tipom obuke, kao i sa dinamikom, koja može biti u kraćem ili dužem periodu. Sertifikacija za neke delatnosti i veštine može biti i presudan element.

Svi ovi faktori utiču kako na nivo novostečenih znanja i veština, tako i na redovno odvijanje poslovanja, a na kraju, ali nikako najmanje važno, nego naprotiv, i na efekat koji će obuka imati na zaposlene i na poslovanje. Efekat obuke je i cilj obuke, a istovremeno i temelj daljeg razvoja.

Naše decenijsko iskustvo u definisanju, razvoju, planiranju i sprovođenju treninga za MSP i finansijske institucije, sublimirano je u Glenfield AAA modelu obuke. Više o modelu, kao i  o temama i sadržajima obuka koje sprovodimo, možete saznati ako nam se javite za vaš lični primerak Glenfield Training Catalogue za 2022. Ujedno, do kraja proleća je na snazi poseban popust za one koji nam se jave i odaberu treninge, koji mogu biti realizovani sve do kraja narednog proleća.