Procena potrebe za obukom

Put od 7 milja, kao i bilo koji drugi put, počinje prvim korakom. Po Glenfield metodologiji treninga, i u skladu sa najboljim praksama, prvi korak organizovanja obuke za zaposlene ili menadžment je procena potrebe za obukom (training needs assessment – TNA). O značaju prvog koraka ne treba trošiti puno reči – kada ste na pravom putu, svaki je korak u pravom smeru, no, važi i obrnuto. Budući da je zaposleni na obuci istovremeno i zaposlen van radnog mesta, to znači da je pogrešan prvi korak generiše ne samo kretanje u pogrešnom smeru, nego i dodatno narušava predviđene procese čiji rezultat treba da bude produktivan, efikasan i efektivan rad koji doprinosi želejnim rezultatima.

Kako, dakle, proceniti potrebu i postaviti proces u pravi smer?

Procena počinje od odgovora na pitanje koji je krajnji rezultat koji zaposleni, menadžer ili tim pokušavaju da postignu, da li postoji gep između raspoloživih resursa (znanja i veština) i cilja,  i da li je obuka pravi način da se dođe do očekivanog cilja,  ili postoje i druge mogućnosti, na primer, kroz analizu posla, pojašnjenje ciljeva, reorganizaciju ili drugačije angažovanje zaposlenih.

Ako kompanija ima jasno definisane ciljeve, moguće je i utvrditi postojanje razlike između očekivanih i ostvarenih performansi zaposlenih ili celih organizacionih jedinica. Pored toga, direktno anketiranje zaposlenih, može direktno i jasno da ukaže na to da li je potrebno organizovati i sprovesti podizanje kapaciteta.  Kao dodatni indikator za postojanje potrebe za dodatnom obukom, mogu se koristiti povratne informacije od partnera, saradnika ili klijenata i kupaca koje mogu sugerisati da u određenom segmentu poslovanja postoje nedostaci koje je potrebno ispraviti kroz pružanje tematskih obuka.

Glenfield AAA metodologija treninga obuhvata i TNA i ostale bitne segmente sprovođenja obuka, a ako želite da saznate više, javite nam se za vaš primerak Glenfield Training Catalogue.  Za one koji do kraja proleća i odaberu trening za svoje zaposlene, pri čemu može biti realizovan sve do narednog proleća, spremili smo i posebne pogodnosti u vidu “prolećnog” popusta.