Aprilski Private Briefing

Ovog aprila Private Briefing donosi analize čiji je ton sasvim u skladu sa devetogodišnjom tradicijom, budući da je u punoj meri posvećen PIN (poljoprivreda-inovacije-niše) modelu podrške. Tako, analiziramo i prilike za unapređenja za inovativna preduzeća, ovom prilikom međunarodne, kao i podršku za žene preduzetnice i mlade u izvedbi Ministarstva privrede. Pored toga, analiziramo i podršku za razvoj turističkih kapaciteta koju uz pomoć FZR obezbeđuje Ministarstvo turizma, a tu je i poljoprivreda, u formi podrške za sertifikaciju organske proizvodnje i žaštitu geografskog porekla, kao snažnih podsticaja za stvaranje nove vrednosti.

U kontekstu očekivanih negativnih efekata rata u Ukrajini, čije ključne aspekte donosimo kroz SEEDEV analize, svaka prilika za dalju diversifikaciju je koliko dobrodošla, toliko i neophodna kako bi se obezbedila održivost. Za vaš lični primerak Glenfield analiza programa podrške za MSP i poljoprivredu, kao i podršku u realizaciji mogućnosti za unapređenja, javite se na office@glenfield.rs.