Znanja i veštine za uspešno poslovanje

Jedan od programa koji smo analizirali početkom godine je i Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade koji sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Pored projektovane namene nabavke osnovnih sredstava i tekućeg održavanja, i strukture podrške kroz bespovratna sredstava u iznosu do 45% vrednosti ulaganja, uz ostatak obezbeđen u vidu kredita kod Fonda, pod veoma povoljnim uslovima i uz minimalna sredstva obezbeđenja, poseban aspekt podrške je i mogućnost za korisnike da se paralelno prijave i akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem.


Kada se sagleda celokupan obim podrške dostupan za mlade i žene preduzetnice koji ovaj program otvara, a koji obuhvata i grant i povoljan kredit i potrebne savetodavne usluge koje povećavaju mogućnost kvalitetnog i održivog nastupa na tržištu, može se bez dileme konstatovati da je reč o značajnom unapređenju od ranije poznatih modela. 
Pre tri dana, stigla je informacija da je program savetodavne podrške obustavljen jer je procenjen broj prijava u nivou projektovanog budžeta od preko 23 miliona dinara. S obzirom na pojedinačni iznos od 110.000 dinara, to znači da je stiglo preko 200 prijava za nepunih 6 meseci, što govori da je program adekvatno prepoznao potrebu MSP za dodatnim znanjima i veštinama. To je samo dodatna potvrda da su znanja i veštine jviše nego značajan aspekt podrške, uz ono što i sami znamo iz naše prakse i odziva na obuke i treninge koje redovno sprovodimo kroz projektne, redovne ili namenske aktivnosti.