Više od bilansa

Podrazumevane usluge knjigovodstva su priprema bilansa i vođenje računa o poreskim obavezama. U realnosti, to su minimalni obavezni zadaci i suštinski su samo delić onoga što bi pravi knjigovođa mogao, i trebao da radi za klijenta, posebno za nove firme i start-up projekte. Pravilno izabran knjigovođa će pre svega da se upozna sa svrhom i ciljem projekta i firme i da postavi prava pitanja, pa i neka koja se sam klijent nije zapitao. Na taj način će bolje da razume planove i viziju, a na osnovu toga, moći će da pruži i mnogo bolje savete. Na primer, da klijenta uputi na razvojne fondove, ili druge šeme finansiranja, da ukaže na druge mogućnosti koje će doneti novu vrednost ili smanjiti troškove, poput korišćenja poreskih podsticaja, što opet zavisi od pravilnog izbora delatnosti i nekih drugih izbora. Zato, pravo pitanje kod izbora knjigovođe nije “ko će da mi vodi knjige” nego “da li zna da mi kaže šta treba da znam?” Način na koji Glenfield pruža računovodstvene usluge je upravo takav – znamo šta treba da pitamo i šta da kažemo. Klijent ima poslovnu ideju i znanja, i ima viziju. Naše je da pomognemo da se ostvari, koristeći proverene alate i najbolje prakse. Ako želite ne samo da se oslobodite brige o obavezama, nego i da dobijete primenjive korisne savete, javite se za inicijalnu analizu, ovde ili na office@glenfield.rs, subject „Moje vreme“.
#mojevreme