Usporavanje kreditne aktivnosti

Mesec dana nakon što je NBS omogućila olakšice za agro sektor, usled primetnog usporavanja aktivnosti izazvanog kontinuiranim globalnim krizama i dodatno podstaknutog sušom, novi Statistički bilten NBS ukazuje da se i u širem kontekstu ukupnog kreditiranja privrede primećuju znaci usporavanja.

Za razliku od cikličnih perioda rasta, stagnacije ili opadanja kreditiranja nemonetarnog sektora, u ovom trenutku je indikativno da je pad produžen, u kontinuitetu od maja.

Sa druge strane, rast kamatnih stopa se nastavlja, prateći rast repo stope NBS i Euribora, pri čemu je kriva prilično strma.

 

Iako je kriva rasta cene zaduživanja privrede nešto manje strma nego što je za stanovništvo, činjenica da sa rastom cene zaduživanja uglavnom dolazi i do određenog pooštravanja kreditne politike. Imajući u vidu postojeći gap finansiranja stalne imovine,  kao i potrebu privrede za održanje likvidnosti, ovakvi indikatori bi mogli da sugeriši da je možda i celokupna privreda kandidat za neki novi program podrške.

Takve eksterne mere podrške, kakvima smo svedočili i kroz preriod COVID krize, svakako su značajan podstrek održanju privredne aktivnosti. Sa druge strane, i sami privrednici mogu dosta da učine na unapređenju svog upravljanja finansijama i poslovanje,. Prilike koji im i to omogućavaju analiziramo redovno, pa tako i kroz novi Private Briefing, ali isto tako, omogućavamo i direktnu podršku za upravljanje razvojem i poslovanjem, a posebno za planiranje i upravljanje finansijama, kroz set naših usluga. Za podršku u tom segmentu, javite se, za inicijalnu analizu i podršku u primeni mera upravljanja likvidnošću i profitabilnošću.