Umeće Finansiranja

Svaka kriza izoštrava fokus posmatranja ključnih komponenti i funkcija u poslovanju, po tome ni aktuelna nije izuzetak. Međutim, ne treba zaboraviti da i u vremenima koja nisu krizna, postoje kritično važne funkcije, među kojima je i upravljanje finansijama. Tokom prvog udara krize, različite aspekte te teme smo i analizirali na nivou najboljih praksi i rešenja za konkrente probleme tokom perioda privikavanja na novu realnost, u okviru Glenfield COVID Crisis Management serije radionica i drugih aktivnosti https://bit.ly/304Bu76

Kako se period privikavanja uglavnom završio, a prilagođene poslovne aktivnosti postale standardna praksa, neke druge teme polako dobijaju na značaju, što ćemo svakako posebno analizirati i razmatrati. Ipak, umeće finansiranja ostaje kao tema večito u vrhu top liste ključnih izazova u poslovanju, stoga smo i razvili čitav niz alata i procesa da pomognu kvalitetne odluke. Javite se na office@glenfield.rs i rado ćemo podeliti više informacija o tome.


Godinama unazad istraživanja potreba i prepreka u razvoju poslovanja privrednika u regionu, u sam vrh stavljaju dostupnost i adekvatnost izvora finansiranja za redovno poslovanje i investiciona ulaganja. Dublja analiza uzroka takvog stanja pokazuje da je rakorak generisan kako sa strane ponude, tako i sa strane tražnje. Mogli bismo reći i “It takes two to Tango” ili još slikovitije “Za ljubav je potrebno dvoje” 🙂

Kada se posmatra strana ponude, analiza obuhvata dostupne izvore finansiranja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Tu ulazi pre svega broj dostupnih mogućnosti, koje se razlikuju po tome da li je reč o „klasičnim“ modelima finansiranja poput kredita i lizinga, i njihovim različitim tipovima, namenama i ročnostima, ili za regionalne uslove i dalje „alternativnim“ modelima poput “equity” ili direktnog “debt” finansiranja u različitim vidovima. Sa strane tražnje, analize ukazuju na to da je raskorak u značajnoj meri prouzrokovan kapacitetom privrede da na pravi način angažuje kapacitete i iskoristi čak i raspoložive prilike. U te kapacitete pre svega spadaju veštine u upravljanju finansijama, struktuiranju poslovnog plana i rezultirajućeg investicionog plana kao i pratećih aktivnosti koje će te planove prebaciti u konkretne odluke i njihovu realizaciju.

Finansije preduzeca

Udeo eksternog finansiranja se polako povećavao tokom prethodnih petnaestak godina, kako su banke iskjižavale loše plasmane iz bilansa i relaksirale donekle cene i uslove, kao i kroz posebne programe i specijalne kreditne linije, garantne šeme i početkom inicijativa koje proističu iz Zakona o alternativnim investicionim fondovima, ili podsticaje finansiranja dužničkim ili vlasničkim hartijama na berzama koje smo prethodno analizirali. Međiutim i dalje je u najvećoj meri zastupljeno finansiranje iz sopstvenih izvora koji su vrlo ograničeni ili kroz banke, sa kreditnim procesom koji često nije sasvim prilagođenim potrebama MSP. Sve to donosi rezultat da je gap i dalje ogroman i o čemu govori i statistika iz 2018 koja kaže da je privredicima iz Srbije nedostajao preko 4 milijardi evra dugoročnih izvora sredstava za finansiranje investicija, tj. stalne imovine što je bezmalo trećina ukupnih kredita ka pravnim licima na nivou bankarskog sektora. U 2019. taj iznos je smanjen, ali je i dalje preko 2,5 milijardi evra.

Delom zbog ograničene dostupnosti izvora dugoročnog kapitala (dakle na strani ponude), ali još češće zbog neadekvatnih odluka u procesu upravljanja finansijama (dakle na strani tražnje), u praksi se često susrećemo sa finansiranjem kapitalnih investicija kratkoročnim bankarskim kreditima, i takva praksa rezultovala je ugrožavanjem likvidnosti kod mnogih privrednika. S obzirom na to da fiksna sredstva ne generišu adekvatnu dinamiku priliva da bi omogućila otplatu kratkoročnih pozajmica, likvidnost može biti ugrožena do mere da rezultira akutnim stanjem poznatim kao. „brza smrt“, ili ako se taj scenario i izbegne, ostaju dugotrajne posledice koje mogu da se vuku godinama što će u najmanju ruku ugroziti razvoj odlaganjem mogućnosti novog investiranja ili poremetiti poslovanje ili čak dovesti do gašenja poslovanja.

tokovi gotovine

Dakle, neadekvatno upravljanje finansijama će ugroziti razvoj kroz izostanak finansijske podrške ali može da izazove i mnogo ozbiljnije probleme u budućnosti, bez obzira na izvor i tip finansiranja. Ovo jasno ukazuje na značaj kvalitetnog upravljanja finansijama, tj ispravnog procesa procene opravdanosti i isplativosti bilo kakvog ulaganja kao i mogućnost kreiranja projekcija i analiza scenarija (za redovno poslovanje ili investicioni projekat), a zatim i odabira adekvatnog načina finansiranja, kao i praćenje efekata u realnom vremenu. Uz proširen portfolio mogućih načina finansiranja, jasno je da je za pravilno sagledavanje i odgovor na ta pitanja potrebno i znanje i iskustvo,. U Glenfieldu, to su pitanja na koja možemo da odgovorimo uz pomoć naših iskusnih eksperata, kao i alata i procesa razvijenih na bazi najbolje internacionalne prakse u upravljanju finansijama. Javite nam se da važne strateške odluke donesemo zajedno.