Strah od šaltera 2

Dublja analiza straha od šaltera https://bit.ly/3maGwJ8 ukazuje na to da je jedan od najčešćih uzroka mogućnost da se desi FT1P situacija, što vodi na dodatni šalter na kom se dobija taj 1P, čime se vreme posvećeno šalterima i papirima umnožava. Stvar se dodatno komplikuje nazivima koji se teško izgovaraju poput PP PDPO/S, PEP-IPJ, PP KDZN, da navedemo samo neke, i to su samo papiri sa šaltera poreske uprave. Opcije koje preduzetnik u takvoj situaciji ima su tri. Prva je da ne isprati zahteve i napravi prekršaj, što košta i novca i vremena. Druga, da odvoji dragoceno vreme da nauči sve što je potrebno, što opet košta izgubljene dobiti za vreme edukacije, a zatim i da odvoji vreme za papire i šaltere kada je potrebno. Treće, da se obrati nekome ko to radi na dnevnoj bazi, ima sistem kojim se upoznaje sa specifičnostima poslovanja klijenta, razrađene mehanizme koordinacije i kolaboracije i više nego značajno iskustvo kojim može da predupredi iznenađenja i blagovremeno pribavi sve neophodne papire, koje će sam predati gde je potrebno i kada je potrebno. Više od 100 zadovoljnih korisnika račnovodstvenih usluga Glenfielda izabrali su opciju 3 i sada mogu da posvedoče o vremenskim uštedama koje se mogu izmeriti i u novcu, i poslovanju bez straha od šaltera, fizičkog ili elektronskog, što je teško merljivo ali se itekako oseti. Ako želite više da saznate, pišite nam na office@glenfield.rs, subject “Moje vreme”.
#nofear #gamechanger

Dublja analiza straha od šaltera https://bit.ly/3maGwJ8 ukazuje na to da je jedan od najčešćih uzroka mogućnost da se desi FT1P situacija, što vodi na dodatni šalter na kom se dobija taj 1P, čime se vreme posvećeno šalterima i papirima umnožava. Stvar se dodatno komplikuje nazivima koji se teško izgovaraju poput PP PDPO/S, PEP-IPJ, PP KDZN, da navedemo samo neke, i to su samo papiri sa šaltera poreske uprave. Opcije koje preduzetnik u takvoj situaciji ima su tri. Prva je da ne isprati zahteve i napravi prekršaj, što košta i novca i vremena. Druga, da odvoji dragoceno vreme da nauči sve što je potrebno, što opet košta izgubljene dobiti za vreme edukacije, a zatim i da odvoji vreme za papire i šaltere kada je potrebno. Treće, da se obrati nekome ko to radi na dnevnoj bazi, ima sistem kojim se upoznaje sa specifičnostima poslovanja klijenta, razrađene mehanizme koordinacije i kolaboracije i više nego značajno iskustvo kojim može da predupredi iznenađenja i blagovremeno pribavi sve neophodne papire, koje će sam predati gde je potrebno i kada je potrebno. Više od 100 zadovoljnih korisnika račnovodstvenih usluga Glenfielda izabrali su opciju 3 i sada mogu da posvedoče o vremenskim uštedama koje se mogu izmeriti i u novcu, i poslovanju bez straha od šaltera, fizičkog ili elektronskog, što je teško merljivo ali se itekako oseti. Ako želite više da saznate, pišite nam na office@glenfield.rs, subject “Moje vreme”.
#nofear #gamechanger