Rezultati poslovanja MMSP u 2021

Prema novom izveštaju APR, poslovanje privrednih društava u 2021. godini u celini pratilo je smanjivanje finansijskih neravnoteža, tako da je negativan neto obrtni kapital iskazan u visini od oko 20 milijadi dinara, što je znatno bolji rezultat nego u kriznoj 2020. Likvidnost koja je bila pod posebnim pritiskom tokom 2020, ostala je jedan problema koji nije prevaziđen, uz neznatne pozitivne pomake u vidu porasta racia opšte likvidnosti na 1,00 (u 2020. godini 0,94) i racia tekuće likvidnosti na 0,65 (u 2020. godini 0,62).

Posmatrajući indikatore po segmentima veličine privrede, mikro privredna društva su iskazala negativan neto obrtni kapital, koji iznosi nešto manje od 800 miliona dinara i za 11,9% je povećan u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, njima je za pokriće stalne imovine i zaliha nedostajao dugoročni kapital u vrednosti od 1.343 milijardi dinara, uz rast od 10,9%. Kod malih privrednih društava, neto obrtni kapital je pozitivan i sa 477 milijardi dinara je dvostruko veći nego prethodne godine, dok je iznos nedostajućeg dugoročnog kapitala praktično prepolovljen, na 179 milijardi dinara. Korelacija između pozitivnog ili negativnog neto obrtnog kapitala i gepa finansiranja stalne imovine ukazuje da domaća MSP i dalje nemaju pravo rešenje za dugoročno finansiranje, i da i dalje finansiraju trajnu imovinu kratkoročnim izvorima. Pored toga, taj problem je izraženiji što je manje preduzeće. Samim tim, prevazilaženje tog gepa i dalje ostaje jedna od ključnih tema kojima se bavimo, kako u izdanjima Private Briefinga u kojima analiziramo postojeće programe podrške, dok u redovnom radu. omogućavamo i direktnu podršku za upravljanje razvojem i poslovanjem, a posebno za planiranje i upravljanje finansijama, kroz set naših usluga. Za podršku u tom segmentu, javite se, za inicijalnu analizu i podršku u primeni mera upravljanja likvidnošću i profitabilnošću.