Punih 9 godina analiza programa podrške

Prošle godine u ovo doba, obeležavali smo… pa ne baš skromni jubilej –  100  brojeva Private Briefinga. Kroz seriju analiza dominantnih tema i oblasti podrške koje smo donosili iz meseca u mesec, ustanovili smo šta je bilo ključno a šta prateće, u kojoj se meri ostvarila naša PIN prognoza (poljoprivreda – inovacije – niše) i koje su se tendencije iskristalisale.

Ovog jula, Private Briefing ulazi u desetu godinu. Iako 100 brojeva zvuči (i jeste) više od 10, decenija se lakše “oseća” kroz ljudsko poimanje vremena. Osim toga, predstojeći julski Private Briefing, iako označava tek početak desete godine, je broj 112, a to je ipak više od 100. 

Posmatrajući progresiju tema, od stotog broja do juna 2022, vidi se blaga razlika koju je donela protekla godina. I dalje je PIN važeća lozinka, ali je poljoprivreda blago porasla po zastupljenosti. Dobrim delom  je to posledica novog Programa Konkurentne Poljoprivrede lansiranog tokom 2021., ali i intenziteta redovnih programa podrške.

Sa druge strane, programi poput subvencija za zapošljavanje gube na zastupljenosti, svedočeći o dinamici razvoja privrede koja se ne oslanja na subvencije. Programi FZR su sada uglavnom deo programa Ministarstva privrede, koji se kroz FZR realizuju. Blagi pad u procentualnoj zastupljenosti programa Inovacionog fonda je u pogledu teme inovacija i više nego kompenzovan drugim programima podrške inovacijama.

U desetoj godini, Private Briefing nastavlja da donosi analize programa podrške za privredu i poljoprivredu pravo u vaš inbox. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedInglenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs