program-placene-prakse

Glenfield Program Plaćene Prakse

 

Pri kraju ste studija ekonomije ili menadžmenta?

Želite da steknete praktične veštine i iskustvo zasnovano na najboljim praksama i saradnji sa širokim spektrom klijenata i partnera?

Spremni ste i zainteresovani da iskoristite mogućnost učenja od iskusnih menadžera, vodećih stručnjaka u poslu?

Znate da svaki problem ima rešenje, i imate energiju da do tog rešenja i dođete, samostalno ili uz raspoloživu podršku i resurse?

Glenfield je internacionalno partnerstvo nauke i prakse, spoj velikog iskustva i vrhunskih akademskih dostignuća, i vodeći pružalac usluga u oblasti finansija, menadžmenta i edukacije za privredu i finansijski sektor. Prvi smo izbor banaka, korporacija i MSP u zemlji, regionu ali i na drugim kontinentima, kao i partner vodećih međunarodnih razvojnih institucija, konsultantskih kuća i univerziteta. Putem inovativnih finansijskih i upravljačkih platformi pružamo rešenja po meri za kompleksne programe vladama, ministarstvima, fondovima, investitorima i krajnjim korisnicima, kao što su finansijske institucije i kompanije, ali imamo rešenja i za izazove početnika i povratnika u poslovanju, kojima su potrebne prilagođene bazične, ali visoko profesionalne usluge sa jedinstvenim korisničkim iskustvom. 

Učenje i razvoj kroz podršku menadžmentu i zaposlenima u strateškim i operativnim inicijativama u skladu sa definisanim Glenfield standardima, u cilju pružanja najvišeg nivoa kvaliteta usluge krajnjim klijentima. Kako? Kroz aktivan rad na projektnim zadacima i našim svakodnevnim aktivnostima:

 • Učestvovanje u definisanju konceptualnog pristupa u okviru konkretnog projektnog zadatka
 • Istraživanja iz oblasti ekonomije, marketinga, organizacije, strateškog i operativnog upravljanja, finansija, prava i aktuelnih propisa, HR menadžmenta itd.
 • Davanje konkretnih predloga za implementaciju prilagođenih rešenja u okviru projektnih zadataka 
 • Kreiranje sadržaja i pisanje izveštaja o sprovedenim aktivnostima u okviru projektnih zadataka
 • Izrada prezentacija o ostvarenim rezultatima projekta i prezentovanje zainteresovanim stranama 
 • Prikupljanje i analiza relevantnih informacija iz projektnih oblasti
 • Razvoj modela i izrada projekcija
 • Priprema planova i izveštaja
 • Komunikacija sa poslovnim bankama u ime i za račun klijenata u cilju obezbeđivanja potrebnih eksternih izvora finansiranja definisanih projekata
 • Predstavljanje investicionih projekata potencijalnim investitorima u ime klijenata 
 • Razvoj i implementacija prilagođenih alata za praćenje poslovanja klijenata
 • Akademsko obrazovanje, u toku ili završeno, iz oblasti makro i mikro ekonomije, marketinga, računovodstva…
 • Veštinu korišćenja računara (Microsoft Office) i sposobnost brzog učenja novih sistema
 • Odličan nivo pisanja i komuniciranja na engleskom i srpskom jeziku
 • Energičnost  i efikasnost – samoinicijativnost i pozitivan „ja to mogu“ mentalitet
 • Etiku i integritet – posvećenost delovanju po najvišim etičkim standardima, u svakom trenutku i u svim situacijama

 

 

 

 

 

Kako se prijaviti za Glenfield Program Plaćene Prakse?

Jednostavno. Popunite aplikacionu formu i priložite CV (obavezno) i motivaciono pismo (Vaša odluka).

I to je sve.

Kada pročitamo CV i pismo, javićemo Vam se.