Private Briefing Septembar 2023

Broj 126 | Godina XI

Picture1

Analiza programa podrške za MMSP i farmere je u septembarskom Private Briefingu u izdanju za 2023, kao i u prethiodnih deset godina, u znaku opšteg fokusa na uspešan završetak godine. U skladu sa tim, ovo izdanje donosi analizu programa Pokrajinskog sekretarijata za značajna unapređenja kroz grantove za proizvodne firme, i analizu RAS mentoring podrške za mlade i biznise koje vode žene. Novi poziv Raising Starts programa omogućava inovatorima da svoje ideje pretoče u održive biznise kroz „blended“ pristup znanjima i finansijama, a na kraju, analiziramo i poziv za subvencije farmerima namenjen podizanju konkurentnosti stočarstva.

// Naučno-tehnološki park Srbije raspisao je novi Javni poziv za start-up program pod nazivom Raising Starts, u okviru projekta Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske. Cilj programa je stvaranje okruženja koje omogućava startap osnivačima da se fokusiraju na potvrđivanje inovativne ideje na tržištu, i da je razviju do nivoa inovativnog proizvoda ili usluge,za šta im je obezbeđena i stručna i finansijska podrška, kako bi ostvarili ubrzan napredak u najranijim fazama i generisali potencijal za globalni uspeh u budućnosti. Program se realizuje u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Naučno-tehnološkim parkom Čačak, pa se u skladu sa tim javni poziv raspisue za 3 regiona – NTP Beograd koji obuhvata grad Beograd, centralnu i severnu Srbiju, NTP Čačak koji obuhvata zapadnu Srbiju i NTP Niš koji obuhvata južnu i istočnu Srbiju.

// Kvalifikovani aplikanti su start-up timovi od najmanje 2 člana, i mikro biznisi u formi društva sa ograničenom odgovornošću u većinskom domaćem vlasništvu, ne stariji od 2 godine. Pored toga što program podržava početnike u poslovanju, takođe podstiče i rodnu ravnopravnost i učešće žena ko-osnivača startapa.

// Raising Starts obezbeđuje seriju obuka, mentorskih sesija prilagođenih specifičnim potrebama startapa kao i finansijsku podršku za razvoj prototipa ili proizvoda sa minimalnim funkcionalnostima koji može da se testira na tržištu. Podrška je koncipirana u dve faze, a u prvoj, učesnici će raditi na razvoju svoje poslovne ideje i pohađati različite obuke u oblasti razvoja biznisa, u periodu od mesec dana, tokom kojh će potvrditi izvodljivost poslovne ideje korišćenjem „Lean Startup“ metodologije. Na kraju prve faze, učesnici koji ispune unapred zadate kriterijume, predstaviće svoju ideju na Demo danu pred stručnim žirijem. Odabrani timovi i kompanije ostavariće mogućnost učešća u fazi 2 koja obuhvata naprednije radionice fokusirane na razvoj inovativnih proizvoda i usluga, poslovnu održivost i pristup investicijama, uz podršku mentora. Uz dodatne obuke i mentorstvo, učesnici će dobiti i finansijsku podršku u iznosu do 15.000 švajcarskih franaka za razvoj inovativnog softvera, odnosno do 20.000 za razvoj inovativnih proizvoda. Ovaj program predstavlja odličnu priliku za inovativne start-up ideje i biznise, budući da im pruža šansu da u najranijim fazama razvoja ideje dobiju podršku u vidu obuka, radionica, što je, uz finansiranje u formi granta, često presudan vid podrške i podsticaj da se ideja na kraju realizuje i pretoči u inovativan proizvod/uslugu. Uslov da bi se takva podrška i obezbedila, a ciljani rezultati ostvarili, je da na uverljiv način, podržan konkrentim indikatorima, predstave svoju ideju, mogućnost realizacije i tržišni i inovativni potencijal u okviru aplikacionih formi i dokumenata. Program traje 8 meseci i omogućava osnivačima da postanu deo zajednice NTP i startap ekosistema, povezujući se sa drugim osnivačima u mreži.

Pokrajinski Sekretarijat: Bespovratna sredstva za novu proizvodnu opremu

// Niz analiza programa u organizaciji države, odnosno Ministarstva privrede, nastavljamo, ovom prilikom analizrajući Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini u AP Vojvodini, realizovan kroz Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Predmet poziva je kupovina nove opreme neophodne za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje, pri čemu neto nabavna vrednost opreme ne može biti niža od 4 miliona dinara bez PDV-a i povezanih troškova nabavka i puštanja u rad. Cilj konkursa je povećanje konkurentnosti i kapaciteta korisnika, putem bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme MMSP čije se sedište nalazi na teritoriji pokrajine. Oprema koja spada u prihvatljive troškove su mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, direktno uključena u proces proizvodnje razmenljivih dobara. Takođe, prihvatljiv trošak je i nabavka opreme za kontrolu kvaliteta i merna oprema, kao i oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda.Transportna i manipulativna sredstva nisu obuhvaćena pozivom, kao ni računarska oprema, odnosno softver i hardver.

Konkurs se realizuje kroz 2 komponente, pri čemu je prva nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa, dok komponenta 2 obuhvata nabavku nove opreme za korisnike koji su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija. Oprema mora da bude nova, a ukupan budžet programa je 500 miliona dinara, od čega je za Komponentu 1 namenjeno 300 miliona, a ostatak za Komponentu 2. Od podrške realizovane kroz komponentu 2, očekuje se oprema značajno poveća međunarodnu konkurentnost aplikanta i omogući mu uključivanje u međunarodne lance dobavljača,

što podrazumeva da je oprema neophodna za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa MNK. Pod komercijalnim aranžmanom podrazumeva se i izrada komponenti koje ulaze u finalni proizvod, uključujući i ambalažu. Pored toga, komercijalni aranžman podrazumeva i pružanje proizvodnih usluga koje ulaze u cenu koštanja jedinice proizvoda, odnosno predstavljaju sastavni trošak u vrednosti proizvoda i neophodne su u procesu proizvodnje proizvoda, kao i plasiranje proizvoda, bilo sopstvenih proizvoda korisnika ili robne marke direktno multinacionalnoj kompaniji ili preko njenih dobavljača.

Limiti iznosa granta su od 2 do 10 miliona dinara za Komponentu 1, odnosno do 12 miliona za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme. Podnosilac prijave je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć. Od korisnika se takođe očekuje i da obezbedi bankarsku garanciju u iznosu granta, a nakon izvršene terenske kontrole Sekretarijata, da zaključi ugovor o zalozi na opremi nakon čega će sekretarijat izvršiti povrat garancije.

// Sa razvojem tehnologije i zaoštravanjem konkurencije na lokalnom i eksternom tržištu, pitanje unapređenja produktivnosti i efikasnosti proizvodne opreme postaje sve izraženije. Ni domaće tržište, a pogotovo inostrana, ne trpe proizvode neujednačenog kvaliteta, dok cena koštanja proizvoda, koja direktno zavisi od kapaciteta, efikasnosti i pouzdanosti opreme, može predstavljati razliku između uspešnog i neuspešnog poslovanja. Pored toga, konkurs vrlo jasno omogućava i unapređenja koja ciljaju ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, što je jedan od aspekata poslovanja koji je sve češće cilj domaćih privrednika, koji su prepoznali trend „nearsourcinga“ i nastoje da u okviru tog trenda izgrade osnov za nove cikluse rasta i razvoja. Investicije u savremenu proizvodnu opremu su, imajući sve to u vidu, neizbežne, a ovaj program omogućava praktično prepolovljen trošak nabavke, što je itekako značajan podsticaj. Istovremeno, iako garancija za grant ne predstavlja sasvim uobičajen zahtev, radi se o privremenom trošku i koraku čije je trajanje predviđeno samo do momenta puštanja opreme u rad, što svakako nije kritična ili nesavladiva prepreka za MMSP u proizvodnom sektoru. Samim tim, ovaj konkurs zaslužuje svaku preporuku.

RAS: Standardizovani set usluga za žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih

// Razvojna Agencija Srbije objavila je novi poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice, u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini. Program se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), a kvalifikovani korisnici su preduzetnici i MMSP ne stariji od pet godina, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena, odnosno fizičko lice starosti do 35 godina. U slučaju više vlasnika, žena ili mladi moraju biti jedan od zakonskih zastupnika i moraju imati udeo iznad 51%. Kroz ovaj program, čiji je ovogodišnji budžet 24 miliona dinara, aplikanti mogu da računaju na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 130.000 dinara za mlade, odnosno 150.000 dinara za žene preduzetnice, namenjenih za plaćanje raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Set savetodavnih usluga podrazumeva savetovanje i podršku za pripremu potrebne dokumentacije i pomoć pri izradi poslovnog plana za dobijanje subvencija ili kredita, podršku u razvoju poslovne ideje, tehničku podršku i pomoć za razvoj poslovanja. Budžetom programa predviđeno je 2.500 dinara po satu podrške, dok obuke koje akreditovane agencije za regionalni razvoj pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju module koji se dele na obavezne i opcione. Svaka ARRA ima obavezu da sprovede modul „Obuka za početnike u poslovanju” u trajanju od dva dana, dok u skladu sa potrebama korisnika postoji mogućnost održavanja jednodnevnih obuka na neku od tema koje obuhvataju pripremu poslovnog plana i poslovanje sa bankama, finansijsko upravljanje, izvoz, marketing i

prodaju, IT, inovacije, standarde kvaliteta i zaštitu životne sredine, kao i pripremu za jedinstveno evropsko tržište i učešće MSP u javnim nabavkama. Kao poslednji segment u predviđenom setu usluga, usluga mentoringa je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Model podrazumeva zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja njegove trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovakav pristup, korisnik prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. U zavisnosti od potreba i situacije u kojoj se korisnik nalazi, može da računa na između 25 i 50 sati angažovanja mentora.

// Podsticanje razvoja mladih preduzetnika i preduzetnica ima brojne koristi i pozitivne efekte, kako za društvo u celini, tako i za same korisnike podrške. Mladi preduzetnici i žene preduzetnice, uz adekvatan set savetodavnih i mentorskih usluga, mogu ostvoriti nove poslovne poduhvate i doprineti ekonomskom rastu, kao i rastu zaposlenosti. Sa aspekta samih korisnika podrške koji kreiraju nova preduzeća i poduhvate, kvalitetna podrška iskusnih savetnika, u skladu sa najboljim praksama, usmerena na prevazilaženje najčešćih izazova ranog razvoja, često je nedostajući element koji odvaja dobre poslovne ideje od uspešnog poslovnog poduhvata. Sposobnost planiranja i vođenja poslovanja, u nizu segmenata od razvoja poslovnog modela, preko upravljanja finansijama do izlaska na druga tržišta i usaglašavanja sa zahtevanim standardima, predstavlja značajan paket podrške koji od samog starta jača kapacitet i otpornost preduzetnika i preduzeća i time im otvara perspektivu razvoja. Stoga, podrška koju pružaju regionalne razvojne agencije po programu standardizovanog seta usluga, u čijem je razvoju i Glenfield učestvovao, kroz transformaciju najboljih praksi i iskustava stečenih kroz rad sa finansijskim i razvojnim institucijama i MMSP u zakružen set alata, praćen obukom i sertifikacijom trenera za implementaciju, može biti dodatni sastojak formule uspeha i sigurno zaslužuje podršku, kao značajan podstrek za razvoj poslovnih inicijativa zasnovanih na kvalitetnim i održivim poslovnim idejama.

UAP: Podsticaji za nabavku proizvodne opreme za stočarstvo

// U sklopu programa redovnih subvencija, od sredine avgusta Ministarstvo poljoprivrede kroz Upravu za Agrarna plaćanja omogućava i podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja, kao i za kupovinu pčelinjih matica. Stočna grla koja su predmet podsticaja obuhvataju širok spektar tovnih, mlečnih i priplodnih rasa, u različitim uzrastima, i u velikoj meri to predstavlja praktično celokupan opseg moguće podrške kada je stočarstvo u pitanju. Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu grla stoke, odnosno pčelinjih matica a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisan odgovarajući stočni fond, izvršila su obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom statusu a mogu biti fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, ali isto tako i srednja škola, naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede ili manastir i crkva. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime

poreza na dodatu vrednost, u skladu sa setom propisa kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, i variraju u zavisnosti od rase i vrste stoke koja je predmet finansiranja. Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu se kreće od 3 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica, preko 5 miliona za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica tovnih rasa, junica mlečnih i kombinovanih rasa, bikova tovnih rasa uzrasta, steonih junica, do 10 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih bikova.

// Ukupna suma podsticaja koje pojedinačni aplikant može da ostvari, iako znatno ispod nivoa koji omogućavaju neki od najznačajnijih programa podrške u poljoprivredi, predstavlja direktnu pomoć, odnosno bespovratna sredstva i faktički su itekako značajan podsticaj. Takođe, radi se o oblasti stočarstva koja podrazumeva dugoročno planiranje i razvoj, i upravo kao podrška dugoročnim planovima, subvencije poput ovih omogućavaju farmerima da pokriju dobar deo tekućih troškova pre nego što po osnovu uzgoja stoke počnu da ostvaruju prihode. Imajući u vidu taj aspekt, radi se veoma značajnoj podršci koja stočarima može da omogući konkurentnost i održivost proizvodnje u sve složenijim uslovima poslovanja, stoga je program vredan svake preporuke.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJISep - 23
1Međugodišnja inflacija11.50%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti10.10%
4Prosečna neto zarada - RSD83,781
5Prosečna penzija - RSD37,786
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2106
Prosečan srednji kurs EUR117.2140
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu107.3455
Prosečan srednji kurs USD107.4264

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting