Private Briefing Oktobar 2023

Broj 127 | Godina XI

Picture1

Oktobarski Private Briefing 2023 dolazi prošaran analizama programa koji se obraćaju i tradicionalnim i specifičnim grupama korisnika, kroz redovne ali i jedinstvene pozive. Analiziramo aktuelni program FZR za kredite za trajna obrtna sredstva, kao i kredite Razvojnog Fond Vojvodine za klimatski održive investicije u više formi i namena. Analizu započinjemo podrškom za inovativne i sasvim uobičajene start-up firme i preduzetnike, u formi PESEP i S3E program a izdanje zaokružuje analiza subvencija za osiguranje poljoprivrede, u kontekstu jasno izražene potrebe kao posledice sve neizvesnijih klimatskih i meteo uslova.

// Trend okretanja ka obnovljivim izvorima energije, koji je u međuvremenu postao deo šireg ESG koncepta, sa aktuelnim izazovima energetske stabilnosti i bezbednosti dobio je dodatno na značaju. To prati i rast broja i mogućnosti finansiranja energetski i klimatski održivih investicija, a za privrednike i poljoprivredenike u Vojvodini, jedno od takvih rešenja je i novi poziv Razvojnog Fonda Vojvodine za kredite za finansiranje klimatski održivih investicija. Osnovni cilj programa je obezbeđenje finansijskih sredstava za projekte smanjenja emisije ugljen dioksida i globalnog zagrevanja. Iznos finansiranja je definisan u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika, u rasponu od milion do 100 miliona dinara. Korišćenje sredstava može biti jednokratno ili u tranšama, prema dinamici privremenih situacija i izveštajnih perioda.

// Fond će kredite odobravati za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, kao i projekte nabavke poljoprivredne i druge mehanizacije na hibridni ili električni pogon, poljoprivredne priključne mehanizacije za integralnu biljnu proizvodnju kao što su sejalice za direktnu setvu i setvu u minimalno obrađeno zemljište („no till“ i „min till), priključne mašine za obradu zemljišta u jednom prohodu. Pored toga, poziv se odnosi i na nabavku opreme za grejanje i hlađenje, smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije kroz izgradnju solarnih elektrana, biogasnih postrojenja, postrojenja na biomasu, i izgradnju sistema za upravljanje otpadom, i druge namene iz oblasti smanjenja globalnog zagrevanja i zaštite životne sredine. Efekat na zaštitu životne sredine je očigledan, međutim, tu se analiza efekata ne završava!

// Kamatna stopa se kreće od 2% do 3% godišnje, u zavisnosti od sredstava obezbeđenja, a sopstveno učešće korisnika je samo 10%, uz ročnost koja se kreće do 7 godina, uključujući i grejs period do 12 meseci ili čak 24 meseca u slučaju izgradnje kapaciteta, odnosno postrojenja. S obzirom na ovako povoljne uslove kreditiranja, ovi krediti donose mogućnost da se postignu značajna unapređenja konkurentnosti kroz povećnje produktivnosti i efikasnosti i smanjenje troškova. Budući da investicije u energetski efikasna rešenja ili obnovljive izvore energije donose značajne dodatne uštede tokom dužeg vremenskog perioda, bilo kroz manju potrošnju energenata ili kroz supstituciju kupljene energije sopstvenom proizvodnjom, finansijski aspekt unapređenja dobija sasvim novi nivo značaja. Trošak energije ili energenata u proizvodnji ili poslovanju kreće se u rasponu od 10% do 15%, a unapređenja donose smanjenje potrošnje u rasponu 30% i više, što je standard za tretiranje unapređenja kao energetski efikasnog. To znači da ostvarena ušteda u ukupnim operativnim troškovima doseže i 5%%, što se direktno prenosi na povećanje poslovne dobiti, a uz očekivani dalji rast cena energije je u Srbiji, efekat unapređenja koja se ovakvim vidom kreditne podrške omogućavaju postaće samo dodatno veći. Time se zaokružuje i efekat na poslovni rezultat.

FZR: Finansiranje trajnih obrtnih sredstava u funkciji stabilizacije

// Prema poslednjoj analizi konsolidovanih bilansnih pokazatelja na nivou celokupne privrede Srbije a na osnovu sumiranih završnih računa u registrima Agencije za privredne registre, neto obrtni kapital privrednih društava je dostigao 480 miliona evra, za razliku od prethodne godine kada je bio negativan. To je svakako korak u pravom smeru ali za potpuno pokriće zaliha privredi nedostaje još oko 27 milijardi evra dugoročnog kapitala, što je za 16,4% više na godišnjem nivou. Od toga, malim i srednjim preduzećima nedostaje oko 5,4 milijarde evra ili oko 20% tog iznosa, dok su preduzetnici uvećali pozitivan neto obrtni kapital za 20,9% a za potpuno finansiranje zaliha nedostajao im je gotovo nepromenjen iznos dugoročnog kapitala od nepunih 380 miliona evra. Zato je u ambijentu ograničenog pristupa MMSP srednjoročnim ili dugoročnim kreditima koje omogućavaju komercijalne finansijske institucije, usled nesdostatka adekvatnog kolaterala, bitna podrška u vidu finansiranja trajnih obrtnih sredstava, pri čemu su obezbeđenje menice ili zaloga na opremi, može biti veoma značajna za održivost poslovanja. Upravo je to i cilj programa Fonda za razvoj (FZR), koji omogućava kredite za trajna obrtna sredstva. Program je usklađen sa svrhom FZR da obezbedi olakšan pristup i širu dostupnost finansiranja razvoja i to mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima, kao i preduzetnicima i početnicima u poslovanju, pri čemu su uslovi kreditiranja značajno povoljniji od tržišnog proseka.

Trajna obrtna sredstva omogućavaju ulaganje u unapređenje širokog dijapazona potreba, kao što je nabavka sirovina, materijala i zaliha preko finansiranja tekućih obaveza – proizvodnih troškova, potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima. Predviđeni iznosi sredstava za krajnje korisnike kreću se od milion do čak 250 miliona dinara, uz primenu valutne klauzule. Na visinu kredita utiče ponuđeno sredstvo obezbeđenja, a prihvatljivi su garancija poslovne banke, menice fizičkih i pravnih lica, zaloga na opremi i hipoteka na nepokretnostima. U slučaju hipoteke, iznos kredita se kreće u rasponu

od 30 do 70% njene vrednosti, u zavisnosti od toga da li je reč o zemljištu, industrijskim objektima, stambenom ili poslovnom prostoru. Kamatne stope su iste za sve korisnike, bez obzira na pravnu formu, i kreću se od 1,8% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija do 2,8 % uz primenu valutne klauzule. Ročnost kredita je do 4 godine u okviru koje je grejs period do 6 meseci. Ista je za sve korisnike bez obzira na njihovu pravnu formu, a otplata je mesečna. Dodatno, FZR naplaćuje proviziju za obradu zahteva kredita u visini od 0,3% od iznosa odobrenog kredita.

Trajna obrtna sredstva predstavljaju resurs neophodan za efektivno unapređenje poslovnih aktivnosti korisnika, čija se uloga može analizirati iz nekoliko aspekata. Prvi je i održanje kontinuiteta poslovanja i povećanje konkurentske sposobnosti, budući da pre svega omogućavaju stabilnost, plansko poslovanje i značajno proširenje kapaciteta i obima proizvodnje kroz povećanje količine sirovina, i otvaranje novih lokacija. Istovremeno, kontinuirani kapacitet za nabavku sirovina ili robe poboljšava poziciju preduzeća kod dobavljača i utiče na smanjenje troškova, a time i na profitabilnost i akumuliranje kapitala za nove faze rasta i razvoja. Dodatni aspekt, posebno u aktuelnoj „permacrisis“ eri, je i povećanje kapaciteta preduzeća za upravljanje rizicima, odnosnoa neočekivanim troškovima, fluktuacijama cena sirovina ili promenama na tržištu.

// Namena kredita za trajna obrtna sredstva, sa veoma dobro odmerenim rokovima otplate od 4 godine i povoljnim kamatnim stopama čini ovu mogućnost finansiranja povoljnim rešenjem za finansiranje tekućih obaveza krajnjih korsnika, koja može imati značajan efekat na dugoročno unapređenje kapaciteta i konkurentnosti. Preduslov da se ti ciljevi i realizuju je svakako i dobar plan ulaganja uz pažljivu analizu ekonomskog okvira i potencijala tržišta. Pomenuti parametri predviđeni su u okviru poslovnog plana koji je sastavni deo dokumentacije za apliciranje kod Fonda, ali i predstavljaju elementarni preduslov da se planirane investicije adekvatno realizuju i donesu željene efekte. Za kvalitetnu pripremu poslovnog plana i celokupne aplikacije, od koristi može biti saradnja sa konsultantima sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi projekata za podršku Fonda.

S3E i PESEP: Podrška za početnike u poslovanju

// U poslovnom okruženju u Srbiji, podrška razvoju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća definisana je kao jedan od prioriteta ekonomskog razvoja, i u skladu s tim, postoje različite inicijative koje često ciljaju na sasvim različite segmente MMSP, i posebno ključne elemente podrške potrebne start-up kompanijama. Jedan od trenutno aktivnih programa na raspolaganju za prilično uzak krug korisnika je Southern European Entrepreneurship Engine programme (S3E), koji ima za cilj da ubrza razvoj i rast deep tech preduzeća u južnoj Evropi. Deep tech preduzeća su ona koja razvijaju i koriste visoke tehnologije, kao što su nanotehnologija, biotehnologija, ili veštačka inteligencija, za rešavanje realnih problema. Takvim aplikantima program omogućava miks usluga koji čine finansijska podrška, mentorski program, obuke i  razvoj mreže kontakata.

Program je podeljen u dva segmenta, od kojih je S3E Start namenjen preduzećima u idejnoj fazi i ranoj fazi razvoja, dok je S3E Charge namenjen preduzećima u fazi rasta i ekspanzije. S3E Start omogućava finansijsku podršku u iznosu do 100.000 Evra, a podrška mentora i raspoložive obuke su fokusirane na razvoj ideje u održiv

proizvod ili uslugu. S3E Charge, u skladu sa namenom da podrži preduzeća u ekspanziji, omogućava finansijsku podršku do 2 miliona Evra, dok su obuke i mentorski program fokusirani na plasiranje deep tech proizvoda i usluga na globalno tržište, uz podršku mreže partnerskih institucija i kompanija.

// S obzirom na ukupan kapacitet i sveobuhvatan model podrške, S3E program je značajan instrument za podršku razvoju i rastu deep tech preduzeća, sa potencijalom kako za početni izlazak na tržište, tako i za globalno širenje, što je značajan ali uzak krug potencijalnih korisnika, a za veliku većinu start-up inicijativa, na raspolaganju je Program Promocije Preduzetništva i Samozapošljavanja (PPPS), a koji je naslednik najvećeg ikada nacionalnog programa podrške početnicima u poslovanju koji potpisuje Glenfield.

U ovoj, tzv. „roll-out“ fazi, u kojoj su se programu priključile i dodatne banke, pristup pružanju podrške početnicima u poslovanju sprovodi se preko jedinstvenog mehanizma, SEF (Serbian Entrepreneurship Foundation – Srpska Fondacija za Preduzetništvo) uz podršku koju obezbeđuje KfW,  u okviru aktivnosti Nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a u okviru Nemačko-srpske razvojne saradnje, SEF pruža podršku bankama u Srbiji kako bi se startup preduzećima i poljoprivrednicima omogućio i olakšao pristup izvorima finansiranja. Na taj način, dodatno su podržani ciljevi programa koji omogućava „start – up“ kompanijama, tj preduzetnicima početnicima da svoju poslovnu ideju u potpunosti sprovedu u realnost, pokrenu sopstveni biznis i učine ga dugoročno održivim, uspešnim i profitabilnim.

// Start Up, u ovom programu ima autentično značenje početnika u biznisu, tako da za inicijalno apliciranje nije potrebna čak ni registracija, dovoljno je da aplikant ima dobru i održivu poslovnu ideju, prethodno znanje i iskustvo i želju da takvu poslovnu ideju realizuje i pretvori je u biznis sa perspektivom rasta. Program obuhvata nekoliko oblasti podrške, među kojima je i finansiranje koje obezbeđuju banke učesnice programa, i pristup znanjima, obezbeđenim kroz savetodavni i mentorski model. U novoj fazi start up programa, specijalni koncept obuke za partnerske banke realizovan je i sa grupom odabranih menadžera za rad sa privredom iz Halkbank AD Beograd koji, osim promoći pri odabiru i realizaciji kredita mogu da pomognu aplikantima i u razradi poslovne ideje. Time je dodatno pojačana mogućnost za sve one koji veruju u sopstvene poslovne ideje, iz svih sektora privrede i svih delatnosti, od najinovativnijih do svakodnevnih, da ih materijalizuju u bilo kojoj organizacionoj formi. Pozivamo sve one koji su rešili, ili su se nedavno već otisnuli u preduzetničke vode, da preuzmu potrebnu dokumentaciju i prijave se za učešće.

UAP: Podsticaji za osiguranje imovine poljoprivrednih gazdinstava

// Još jedan u nizu redovnih programa podrške za poljprivrednike je poziv Uprave za agrarna plaćanja za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Potencijalni korisnici koji mogu da računaju na podršku kroz ovaj poziv su registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva koja su u prethodnoj godini kod osiguravajuće kuće osigurala od rizika useve i plodove ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i  rasadnike i životinje. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi značajnih 2,5 miliona dinara. Kada je reč o poljoprivredi, procentualni udeo osiguranja poljoprivrede u Srbiji, prema zvaničnim statističkim podacima Narodne banke Srbije za prvi kvartal 2023. godine je 4% od ukupnih izvršenih premija osiguranja, iako poljoprivreda predstavlja jedan od najvažnijih sektora srpske privrede, koji doprinosi ukupnom BDP sa bezmalo 10% a podložan je značajno većim rizicima od većine ostalih sektora.

Osiguranje kao finansijski proizvod je od velikog značaja za održivost poslovanja privrede i poljoprivrede. Sve investicije u razvoj i održivost, koje preduzeća i poljoprivrednici sprovode, izložene su brojnim rizicima proisteklim iz prirode samog poslovanja, trfžišta i konkurencije. Umanjenje tih rizika u najvećoj meri dolazi kao rezultat ulaganja u znanja, veštine i procese, zatim u pravilno organizovanje i vođenje poslovanja, adekvatan finansijski menadžment koji obezbeđuje finansijski kapacitet i održivost i brojne druge elemente. Sa druge strane, osiguranje je rešenje koje omogućava da se

finansijska šteta od materijalizovanih rizika kompenzuje. Broj različitih rešenja za osiguranje se uvećava sa razvojem kompleksnosti poslovanja, ali osiguranje fizičke imovine, i privrednika i poljoprivrednika, omogućava transfer rizika kao jedan od vidova upravljanja rizikom, a šteta od klimatskih događaja, krađe, požara, poplava i sličnih na proveren i siguran način nadoknađuje. To osiguranje imovine čini ne samo tradicionalnim, nego i krajnje efikasnim rešenjem da se upravo taj aspekt rizika i neizvesnosti pokrije na adekvatan način i time poboljša održivost i konkurentnost poslovanja.

// Pored trenutno niske penetracije, za sada ni trend ne ukazuje na značajan napredak. Naime nakon skoro 10 godina od katastrofalnih poplava, i sada, u periodima „super ćelijskih“ oluja koje generišu značajne štete, dinamika rasta osiguravanja u poljoprivredi nije se bitnije povećala. Srbija u pogledu opšteg nivoa osiguranja, sa 1,9% učešća premija osiguranja u BDP, i dalje zaostaje za EU koja beleži 7%. Imajući u vidu tako idenifikovan prostor za rast, model subvencija za osiguranje je siguran doprinos da se ova struktura promeni nabolje i stoga svakako zaslužuje sve preporuke.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIOkt - 23
1Međugodišnja inflacija10.20%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti9.90%
4Prosečna neto zarada - RSD86,112
5Prosečna penzija - RSD37,797
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.1996
Prosečan srednji kurs EUR117.2015
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu110.7537
Prosečan srednji kurs USD109.6498

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting