Private Briefing Oktobar 2022

Jesen je definitvno stigla u punom kapacitetu, što između istalog znači i da smo blizu kraja kalendarske godine. Sa aspekta poslovanja i knigovodstva, vreme je za svođenje računa i planiranje naredne godine. Dostupne alate i programe za podršku u realizaciji tih planova, naravno, analiziramo i u ovom oktobarskom izdanju Private Briefinga, kroz kombinaciju programa podrške pristupa znanjima i pristupa finansijama, za opštu poslovnu podršku i niše. Programi RAS u vidu standardizovanog seta usluga su jedan od redovnih i redovno ažuriranih programa, a za izvoznike, značajna podrška dolazi iz AOFI. Pored toga, analiziramo i redovne programe Fonda za razvoj, ovog puta investicionu podršku, i podršku za razvoj ženskog preduzetništva u Vojvodini.

Za ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs