Private Briefing Novembar 2022

Novembarski Private Briefing, kao i svake godine, dolazi na blizu 92% tekuće godine, kada je pred nama definitivno poslednja deonica pre finansijskog, mentalnog i simboličkog preseka koji prelaz iz jedne godine u drugu označava. Kada je reč o MMSP, agrobiznisima i farmerima, pored zajedničke teme svođenja računa, s obzirom na različitu dinamiku poslovanja, različite su i potrebe u pogledu podrške. U ovom izdanju, analiziramo redovne programe Fonda za razvoj i Garancijskog fonda AP Vojvodine, koji omogućavaju podršku za investicije i obrtna sredstva, ali i veoma specifični model podrške investiranju i umrežavanju u formi Belgrade Venture Foruma. Pored toga, analizramo i podršku za rast konkurentnosti u izvedbi EBRD i poslovnih banaka.

 

U desetoj godini izlaženja, koju je u dobroj meri obeležija sasvim nova reč – permacrisis, Private Briefing nastavlja da opipava puls tržišta i prati raspoložive standardne i inovativne programe i modele podrške. Za ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs.