Private Briefing Jul 2022

Jul je vreme odmora, ali za Private Briefing to ne igra ulogu – mi aktuelne programe podrške pratimo u kontinuitetu. Julsko izdanje 2022 donosi analize programa koji svi imaju izraženu komponentu pristupa znanjima, kao dokazane osnove za uspešno korišćenje raspoložive finansijske podrške. Analiziramo progrrame koji ih kombinuju, poput novog izdanja Katapulta Inovacionog fonda i velikog EIC Accelerator programa, kao i one sa fokusom na znanje kao osnovu razvoja, kroz analizu RAS standrdizovane usluge mentoringa i novi PKS program podrške za apliciranje za EU fondove.

Uveliko u desetoj godini redovnog objavljivanja Private Briefinga, mi nastavljamo sa praćenjem aktuelnosti i nagoveštaja eventualnih novih modela i programa podrške. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs