Private Briefing April 2023

Broj 121 | Godina XI

Private Briefing Spring 23-2

Aprlisko izdanje 2023. označava ulazak u novu dekadu Private Briefinga, koji ostaje dosledan sada decenijskom standardu opsežnosti i analize, a dolazi u svežem, digitalnom intefrace-u.  Centralna tema je nastavak serije programa podrške Ministarstva privrede, ovog puta u formi popularnog programa za nabavku opreme čiji se zvančni start očekuje uskoro. Takođe, analiziramo i program mentorskih usluga koje RAS obezbeđuje kao način za unapređenje poslovanja u proizvodnim preduzećima. Podrška za  inovatore dolazi kroz analizu novog StarTech poziva, i na kraju, tu subvencije za stočare su trenutno aktuelni model podrške farmerima.

NALED i Vlada Republike Srbije, lansirali su treći krug StarTech programa podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede, sa opštim ciljem ubrzanja rasta srpskih kompanija i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama. StarTech je i u trećoj iteraciji satkan od 3 glavne komponente, od kojih se prva odnosi na direktnu finansijsku i ekspertsku podršku, pa aplikanti, pored bespovratnih sredstava, mogu konkurisati i za dobijanje vaučerskih programa za ekspertsku podršku rastu i digitalnoj transformaciji. Druga komponenta programa se odnosi na poboljšanje poslovnog okruženja za sve firme, posebno za inovativne i visokotehnološke, kroz reforme u funkciji boljih uslova poslovanja. Na kraju, treća komponenta programa se odnosi na edukovanja privrednih subjekata i javnosti o značaju digitalne transformacije i obezbeđivanje šire društvene podrške reformama poslovnog okruženja. Budžet programa je 5 miliona dolara, od čega je 3,5 miliona dolara namenjeno prvoj komponenti koja omogućava direktnu finansijsku i stručnu podršku domaćoj privredi. Ostatak sredstava je usmeren na preostale dve komponente, tj. podršku unapređenju regulatornog okvira i promociji inovacija, inovatora i Srbije kao investicione destinacije.

U okviru prve komponente, Lot 1 podržava inovativne startapove, što mogu biti i timovi u osnivanju i startap biznisi koji su registrovani najranije 01.01.2021. Podrška u iznosu od 15.000 do 25.000 dolara se omogućava za razvoj inovacija, izradu prototipa, implementaciju ili komercijalizaciju inovacije uz minimalno 10% sufinansiranja. Lot 2 omogućava podršku malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju u iznosu od 25,000 do 50,000 dolara, i minimalno sufinansiranje od 20%, dok. Lot 3 podržava iste namene sa ciljem izvoza ili povećanja zaposlenosti. Vrednost granta u Lotu 3 se kreće od 50,000 do 100,000 dolara, uz minimalno 30% sufinansiranja. Pored direktne finansijske podrške, izabrani korisnici podeliće i do 1.000 sati ekspertske podrške za razvoj biznis plana, marketinškog nastupa, zaštitu intelektualne svojine, finansijsko planiranje ili druge aspekte poslovanja.

> Broj aplikacija za StarTech, koji raste iz godine u godinu, svedoči da je podrška inovacijama i digitalnoj transformaciji, koja uključuje i start-up i razvijene biznise, naišla na plodno tle. Program na kvalitetan način kombinuje pristup finansijama i pristup znanjima i istovremeno zatvara deo jaza između postojećih potreba i dostupne podrške za početnike i biznise u procesu transformacije. Kao takav, zaslužuje se preporuke a za one koji su se već prijavili, preporuka je i da se o najboljim praksama za implementaciju, posavetuju sa korisnicima iz prethodnih ciklusa, ili konsultantima, kako bi se raspoloživa podrška na najbolji način stavila u funkciju razvoja i komercijalizacije inovacije.

Ministarstvo privrede: Do nove opreme uz minimalno opterećenje

U ovom izdanju Private Briefinga nastavljamo sa programima podrške malim i srednjim preduzećima koje sprovodi Ministarstvo privrede i za koje je ove godine predviđen značajan programski budžet. Opšti cilj svih programa koje Ministarstvo sprovodi kroz Fond za Razvoj je jačanje konkurentnosti privrede u celini, unapređenje poslovanja preduzeća i preduzetnika, kao i kreiranje novih radnih mesta, pre svega kroz investicije u osnovna sredstva. Konkretno, u okviru programa podrške za nabavku opreme koji Ministarstvo privrede sprovodi u saradnji sa poslovnim bankama i lizing kompanijama, obezbeđena su bespovratna sredstva namenjena za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme za izvođenje građevinskih radova, što obuhvata proizvodnu opremu i mašine, transportno-manipulativna sredstva uključena u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta, zatim delove i specijalizovane alate za mašine. Pored toga, poziv se odnosi i na nabavku mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje kao i nabavku građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Mogući korisnici bespovratnih sredstava i kredita poslovnih banaka su aktivni preduzetnici, mikro ili mala pravna lica i zadruge, registrovani za obavljanje proizvodne ili građevinske delatnosti, u privatnom vlasništvu. Kada je u pitanju proizvodna delatnost, poziv se pre svega odnosi na prerađivačku industriju, zatim sektor snabdevanja vodom, sektor usluga smeštaja i ishrane, kao i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Pored opštih kvalifikacinih kriterijuma, zahteva se i da su aplikanti na kraju 2021 godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme, i da u trenutku podnošenja zahteva nisu smanjili broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10% u odnosu na broj na kraju 2022 godine.

Struktura finansiranja podrazumeva da aplikant obezbedi sopstveno učešće u iznosu od 5% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok banke i lizing kompanije uključene u program odobravaju kredit ili lizing u iznosu od 70% neto vrednosti opreme. Na osnovu toga, aplikanti ostvaruju pravo na bespovratna sredstva u iznosu preostalih 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Minimalni iznosi podrške po korisniku je 500.000 dinara, a kada je u pitanju maksimalan iznos, podrška je definsana na osnovu skale parametrizovane po broju zaposlenih. Tako, aplikanti sa jedanim zaposlenim mogu da računaju na grant do 1 milion dinara,

a maksimalna ukupna vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 4 miliona dinara. Aplikanti sa do pet zaposlenih mogu računati na do 2,5 miliona dinara, odnosno maksimalnu ukupnu neto vrednost opreme od 10 miliona dinara, dok su oni sa šest i više zaposlenih kvalifikovani za grant od 5 miliona dinara, što uz princip granta od 25% omogućava finansiranje iznosa vrednosti opreme od 20 miliona. Po pravilu, ročnost kreditne komponente podrške je od 18do 60 meseci, što je adekvatno odmerena vrednost za nabavku opreme, uz obaveznih 6 meseci grejs perioda dok je sredstvo obezbeđenja zaloga na opremi.


Navedena struktura finansiranja podrazumeva zaista minimalno učešće u poređenju sa standardnim modelima kreditiranja, budući da grant pokriva čak 25% iznosa investicije. Samim tim, realno učešće aplikanta od celih 30%, računajući i bespovratna sredstva, značajno umanjuje i trošak kamate a period povraćaja investicije se skraćuje što omogućava bržu akumulaciju iz poslovanja, što opet otvara vrata ubrzanom razvoju korisnika podrške. U situaciji u kojoj je privreda hronično suočena sa nedostatkom kvalitetnih izvora u smislu adekvatne ročnosti i zahteva za kolateralom, ovakva podrška može da donese značajnu konkurentsku prednost, i da stvori dodatnu vrednost za korisnike kredita. Stoga, nije iznenađenje da je ovaj program, između ostalog, jedan od onih sa najbržim tempom utilizacije budžeta. Start programa se očekuje uskoro, a očekivani budžet je 1,4 milijarde dinara, što bi uz prosečni grant od 10 miliona značilo da oko 150 korisnika može da računana podršku ove godine. Za pravovremenu pripremu dokumentacije i finansijskih pokazatelja, potrekrepljene iskustvima iz prethodnih iteracija programa, javite se.

RAS: Unapređenja kroz mentorsku podršku za sektor prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je i ove godine sada već redovni Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa namenjene mikro, malim i srednjim  privrednim društvima i preduzetnicima, čiji je cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata. Za razliku od većine drugih dostupnih programa u organizaciji države, koji omogućavaju kvantitativno izraženu  finansijsku podršku, u ovom privrednici i preduzetnici mogu da računaju na podršku za kvalitativna unapređenja poslovnog mdela i operacija u različitim segmentima. Poziv iz godine u godinu evoluira i prilagođava se okolnostima, a ključna vrednost koju donosi je povećanje kapaciteta preduzetnika i MMSP kroz analizu postojećeg poslovanja i identifikaciju prostora za unapređenja, kako bi se adekvatno iskoristile mogućnosti koje nude brojni raspoloživi programi ili komercijalni izvori finansijske podrške.

Proces mentoringa u okviru Standardizovane usluge mentoringa RAS, odvija se po metodologiji razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu  saradnju (JICA), a sprovode ga sertifikovani savetnici u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom ili zakonskim zastupnikom korisnika podrške. Proces u trajanju od 25 do 50 sati pri čemu je minimum 75% tog vremena u prostorijama korisnika podrške obuhvata analizu aktuelnog poslovanja, identifikovanje uzroka postojećih prepreka za dalji razvoj i identifikaciju ključnih potencijala za rast. Na osnovu takve, detaljne analize u tri ključne oblasti, mentor i korisnik pripremaju plan i projekat daljeg razvoja. Oblasti u okviru kojih se može sprovesti

mentoring obuhvataju dijagnostiku trenutne situacije, pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova i projekata, savetovanje i koordinaciju u procesu pristupanja fondovima,  novim  tehnologijama, konsultantskim uslugama, pomoć u pripremi kreditnih aplikacija kod banaka i programa podrške za MMSPP, pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti, planova i projekata, pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, pomoć u analitici i pronalaženju potrebnih informacija, pomoć pri unapređenju marketinga i procesa upravljanja proizvodom, opšti konsalting, obuke i koučing, povezivanje sa specijalizovanim konsultantima i uvođenje Kaizen modela poslovanja

Kvalifikovani korisnici su privatna MMSP i preduzetnici stariji od 3 godine, koji su izmirili sve obaveze prema državi, i posluju u sektoru prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti – industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Kako je usluga namenjena korisnicima u različitim fazama razvoja, i program je prilagođen, tako da metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve zajedničke korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa, od upravljanja procesom, preko rada na terenu, broja poseta, aktivnosti u okviru svake posete, do vremena predviđenog za pripremu plana i izveštavanje, ali prilagođene tipu aplikanta, odnosno početnicima i zrelim preduzećima.

S obzirom na ukupan budžet ovog poziva od 7 miliona dinara, i ograničenu cenu angažovanja mentora, program omogućava da značajan broj MMSP iskoristi prednosti koje program nudi. Tržište na kom preduzetnici i preduzeća posluju je u konstantnoj promeni, što prati i dinamika uslova poslovanja, varijacije u navikama i potrebama kupaca i razvoj konkurencije. U takvim okolnostima, ko želi da održi korak, i sam mora da razvija svoje kapacitete najmanje istom dinamikom, a onaj koji želi da raste i da poveća svoju prednost, pored investiranja u opremu i objekte mora da investira i u znanje i veštine kako bi uspeo da isprati trendove i unapredi svoju konkurentnost, a time i profitabilnost i održivost poslovanja. Ta znanja i veštine često izlaze iz okvira resursa preduzetnika fokusiranog na dnevno poslovanje i zato ovakve usluge često predstavljaju ključni element kojim se pomera granica a preduzeća prelaze u nove okvire, koji nude daleko veće mogućnosti za rast i razvoj. S obzirom na to da su globalno, a i lokalno tržište, u procesu dinamičnih promena, jedan od elemenata odgovora na takve okolnosti je i podrška iskusnih mentora koji mogu da ukažu na postojeći prostor za unapređenja koja će korisnike osnažiti i učiniti otpornijim, konkurentnijim i bolje prilagođenim. U tom smislu, ovaj mentoring program je jedna od prilika da se aktivno utiče na trend kretanja sopstvenog poslovanja i svakako ga preporučujemo.

UAP: Redovno finansiranje stočarstva kroz subvencije

Programi podrške poljoprivredi, pored velikih programa u organizaciji države i inostranih razvojnih programa poput IPARD, obuhvataju i niz redovnih modela kao što su podsticaji odnosno subvencije. Tako, od ovog meseca Ministarstvo poljoprivrede omogućava podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, koji su farmerima dostupni preko Uprave za agrarna plaćanja od 21. aprila do 22. maja.

Zahtev se podnosi Upravi za Agrarna plaćanja za grla predata klanici ili izvezena počevši od jula prethodne godine a pravo na subvencije ostvaruju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u registru poljoprivrednih gazdinstava. Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, pri čemu se za tov svinja omogućava podsticaj za

najviše 5.000 grla aplikantu godišnje. Visina podsticaja iznos se kreće od 1.000 dinara po grlu svinja, preko 2.000 dinara za jariće i jagnjad, do 15.000 za junad. Ukupan budžet za subvencije ove godine je nešto preko 3,2 milijarde dinara, a kako opšta digitalizacija hvata zamah i u poljoprivredi, apliciranje se sprovodi popunjavanjem odgovarajućeg obrasca u online formi u okviru softverskog rešenja eAgrar.  

Značaj navedenih iznosa podsticaja, posebno u poređenju sa drugim programima koji ciljaju unapređenja u sektoru poljoprivrede ili MSP deluje na prvi pogled znatno skromnije, međutim radi se o redovnim godišnjim dodatnim prihodima gazdinsatava. Redovnost ovakvih podsticaja koji su fokusirani na osnovne elemente poslovanja stočara, omogućava da se druga sredstva iz namenskih programa za unapređenja zaista i troše na adekvatan način, bilo da je reč o unapređenjima fizičke imovine kojom se povećava kapacitet ili smanjuju troškovi, ili unapređenjima u pogledu samog kvaliteta stočnog fonda, ili drugim modelima povećanja konkurentnosti. Podsticaji su zato bazični preduslov da se podrži stabinla baza za razvoj daljih aspekata konkurentnosti stočarstva u pogledu kako produktivnosti, tako i izvoznog potencijala, kao jednog od bitnih elemenata dugoročne održivosti. Uz podsticaje koji su više mera podrške nego razvoja, može se planirati i dalje osavremenjavanje proizvodnje, uvođenje prerade ili ulaganje u dodatne kapacitete kroz druge komplementarne programe ili kroz komercijalne inicijative, što svakako preporučujemo u smeru povećanja konkurentnosti, a time i profitabilnosti i održivosti.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIApr - 23
1Međugodišnja inflacija 16.20%
2Referentna kamatna stopa6.00%
3Stopa nezaposlenosti9.20%
4Prosečna neto zarada - RSD81,359
5Prosečna penzija - RSD37,809
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2933
Prosečan srednji kurs EUR117.3152
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu107.5592
Prosečan srednji kurs USD109.6347

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting