Private Briefing April 2022

April je ove godine pravi prolećni, donoseći red kiše, red sunca, a dan je primetno duži. U takvom prolećnom tonu nastavlja i Private Briefing, uz analize programa podrške inovacijama, i to na međunarodnom nivou kroz aktuelni H2020 poziv, i naravno poljoprivredi u vidu analize subvencija za organsku i sertifikovanu proizvodnju. Analiziramo i mogućnosti na raspolaganju mladima i ženama preduzetnicama i podršku domaćem turizmu, pred početak sezone odmora.

Programi podrške za sada i dalje nemaju u fokusu nove izazove, što je i razumljivo budući da su tek u toku prva merenja i procene mogućih efekata. Mi svakako nastavljamo da analiziramo ključne oblasti podrške, kao i makroekonomski ambijent. Ujednom, počeli smo i sa objavama dopunskih sadržaja, sa fokusom na poljoprivredu i hranu, proistekle iz ekspertize, velikog rada i iskustva naših dragih prijatelja i kolega iz SEEDEV. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs  https://seedev.org