Praksa i primer kao poželjan način učenja

Jedan od ciljeva e-learning platforme koju razvijamo u okviru Erasmus+ projekta je i da, osim sadržaja za koji sami preduzetnici i farmeri procenjuju da im je potreban, obezbedimo i način isporuke koji im najviše odgovara,  a istraživanje je pokazalo da je to upravo e-learning platforma sa sadržajima kojima može da se pristupa u slobodno izabranom trenutku.

Poseban detalj koji u velikoj meri može da opredeli uspešnost i doprinese cilju i smislu postojanja takvog instrumenta je i pitanje načina organizacije sadržaja. Budući da se radi o odraslima, nije iznenađenje što podaci pokazuju da način organizacije sadržaja sasvim odgovara karakteristikama učenja odraslih, ali udeo, odnosno frekvencija odgovora je možda i iznenađujuće ubedljiva – tek oko 4% ispitanika smatra da im uglavnom ne bi odgovaralo što više pratećih materijala i praktičnih primera, a isto toliko uopšte ne bi želelo sadržaj u manjim celinama uz mogućnost redovne provere naučenog.

Sa druge strane, što veći blokovi gradiva i fokus na glavni sadržaj, sa što manje sporednih i pratećih praktičnih primera i materijala su više nego upola manje poželjni kao način organizacije i isporuke sadržaja.

Zajedno sa prethodno utvrđenim izazovima koje sami preduzetnici i farmeri prepoznaju, i specifičnim  pojedinačnim temama i znanjima u okviru glavnih izazova, kao i načinom isporuke, pitanje organizacije sadržaja je u dobroj meri zaokružilo foto-robot platforme koju razvijamo. U ovom trenutku ona je u dobroj meri već profilisana i ubrzano se materijalizuje, a u susret desetogodišnjici poslovanja Glenfielda, aktuelni su posebni uslovi za obuke koje sprovodimo, kao i za e-learning platformu. Za više informacija o tome, pošaljite nam upit, pratite nas ovde, ili kroz LinkedIn, kao i kroz Private Briefing, koji takođe uskoro obeležava deceniju analiza programa podrške za MMSP i agrobiznise.