Poslovanje privrede u 2021 i gap finansiranja stalne imovine

Osim što signalizira vreme godišnjeg odmora, sredina leta je i vreme kada ključne privredne institucije objavljuju rezultate i analize prethodne godine. Tradicionalno, APR je nakon  obrade finansijskih izveštaja objavio preliminarne rezultate poslovanja privrede u 2021. 

Nakon COVID-om obeležene 2020, u ’21. privreda je poslovana znatnno dinamičnije, pa je tako neto pozitivni rezultat privrednih društava, kojih je na kraju godine bilo nešto više od 133 hiljade,  dostigao blizu 700 milijardi dinara, što je rast od oko 80% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, ukupni prihodi poslovanja porasli za 17,6%.

Istovremenom, ukupan gubitak je za 3,7% manji od prošlogodišnjeg. Od toga, gubitak iznad visine kapitala je smanjen za 5,3%, a stopa izgubljenog kapitala privrednih društava je opala sa 37,2% na 33,9%.

Sa druge strane, privredna društva su u 2021 i dalje poslovala sa negativnim neto obrtnim kapitalom, s tim da im je za finansiranje stalne imovine nedostajalo 16 milijardi dinara dugoročnih izvora, što čini svega 3,5% prošlogodišnjeg iznosa. Za stabilno poslovanje odnosno finansiranje celokupne stalne imovine i zaliha nedostajao je dugoročni kapital u iznosu manjem za 5,2% u odnosu na prethodnu godinu.

U skladu sa takvim indikatorima, sopstveni izvori finansiranja privrednih društava su povećani za 11,3% te je racio sopstvenog kapitala porastao sa 37,2% na 37,9%, dok je stepen ukupne zaduženosti opao sa 1,69 na 1,64. Rast opšteg racia likvidnosti,  sa 0,94 na 1,00 i racia tekuće likvidnosti sa 0,62 na 0,65, iako su niske vrednosti, signalizira pozitivan trend.

Detaljniju analizu ovih indikatora, i posebno uticaja gapa finansiranja stalne imovine, i na koji bi način zatvaranje tog gapa moglo da utiče na opšte performanse,  analiziraćemo ovde, i kroz druge kanale, kada budu dostupni potpuniji podaci.  Do tada, pratite nas kroz Glenfield on LinkedIn i Private Briefing, ili nam pišite na office@glenfield.rs za analize programa podrške, podršku poslovanju ili obuke za zaposlene