Poslovanje privrede i gap finansiranja stalne imovine

Ilustrativni intermezzo u analizi odluka o finansiranju i investiranju, koje smo najavili kroz primer u prethodnoj objavi, dolazi u vidu Godišnjeg izveštaja o poslovanju privrede u 2020, koji je izdala APR, a po kom je domaća privreda zabeležila rast profitabilnosti i rast zaposlenosti, uz povećanje finansijskih kapaciteta, ali i obaveza i kumuliranih gubitaka. Ukupna dobit privrednih društava iznosi 433,5 mlrd dinara i veća je za 20,7% od prošlogodišnje, dok su gubici kumulirani u iznosu od 3.818,5 mlrd dinara, što je povećanje za 8,5%.  Deo efekata intenzivnijeg zaduživanja privrede, zahvaljujući najviše programima podrške, vidi se u rastu ukupnih obaveza privrednih društava za 10,4%, do nivoa od 10.758,8 mlrd dinara. Hronična finansijska neravnoteža proteklih godina donekle je ublažena zahvaljujući preduzetim merama podrške privredi u uslovima pandemije, tako da je negativan neto obrtni kapital privrednih društava smanjen za 5,2% u odnosu na prošlu godinu i sada iznosi 407 mlrd dinara. Osim te impresivne brojke, da je problem likvidnosti i dalje prisutan pokazuje opšti racio likvidnosti od 0,95 što je iako nešto više od prošlogodišnjeg (0,94), i dalje indikator ozbiljne neravnoteže u strukturi finansiranja. Navedeni rezultati su dati na nivou privrednih društava, no pošto su trendovi i na nivou preduzetnika slični, može se reći da je trend opšti za celu privredu. Upravo je odnos između kratkoročnih i dugoročnih zaduživanja, njihove praktične svrhe i načina donošenja odluke o finansiranju tema naše analize primera iz prakse, sa kojom nastavljamo u nekoj od narednih objava.

1623877777656

[su-post-1631]