Podrška za pristup znanjima

Lična akcija kao doprinos širim unapređenjima, osim ličnog pečata, donosi i konkretne rezultate i uticaj. Ovo je poziv za vaš lični doprinos poboljšanju ambijenta za poslovanje MSP i farmera u regionu, kroz učešće u istraživanju koje sprovodimo sa ciljem da razvijemo što bolju e-learning platformu. Cilj je da dođemo do sistema koji je usklađen sa preferencama korisnika i koja rešava specifične potrebe MSP i poljoprivrednika, kako u pogledu sadržaja tako i načina isporuke znanja i veština. 

Pored pristupa finansijama, u čijem unapređenju intenzivno učestvujemo kako u svakodnevnom radu tako i kroz učešće u različitim inicijativama, za MMSP i poljoprivrednike u Srbiji jedan od značajnih faktora održivosti poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uspešnog vođenja operativnih i strateških projekata je pristup adekvatnim znanjima i veštinama.  Isto tako, pokazuje se da je pristup potrebnim informacijama i veštinama proisteklim iz najboljih praksi u značajnoj meri ograničen. Upravo taj gap ciljamo da skratimo kroz Projekat Platforme za učenje na daljinu za MMSP i preduzetnike (eDLP 4 MSME), koji u okviru Erasmus+ programa razvijamo sa partnerima Esquare.