#PB100 – Teme u 99 izdanja Private Briefinga

U samo nekoliko dana jula, intenziviralo se ukrupnjavanje bankarskog sektora u Srbiji, pošto je i zvanično odobreno preuzimanje MTS Banke od strane Banke Poštanska Štedionica, doku su Eurobank i Direktna banka najavili spajanje, nakon postignutog sporazuma. Time će se broj banaka u Srbiji dodatno smanjiti, što je i očekivano, a sa naše strane i projektovano u februarskom Private Briefingu u sklopu redovnog godišnjeg makroekonomskog pregleda sa fokusom na finansijski sektor.


Uz takve projekcije, proistekle iz analize okruženja i tokova, još u prvim brojevima Private Briefinga predvideli smo okvir podrške za MSP i poljoprivredu u Srbiji u narednim godinama i nazvali ga PIN – poljoprivreda, inovacije, niše. Već tada, a i sa najavom “godine preduzetništva” koja je prerasla u deceniju, naziralo se da će upravo to biti fokalne tačke oslonca i razvoja domaćeg preduzetništva. Pregled prethodnih 99 izdanja je upravo nam je to i potvrdio – iz meseca u mesec, pratili smo i analizirali programe podrške, a trenutni bilans je da je 56% analiza posvećeno upravo ovim temama.


Dodatne interesantne uvide pruža i pregled kretanja oblasti podrške i vrste, u vidu pristupa finansijama ili pristupa veštinama, tokom 99 izdanja, što ćemo takođe ispratiti na ovom mestu. Dakle, ne menjajte kanal 🙂
#makinganimpact