#PB100 – Ključne vrste podrške

Kao dodatani podstrek inovacijama, Inovacioni fond je objavio Vodič za primenu poreskih podsticaja u vezi sa istraživanjem i razvojem. Vodič obuhvata pregled regulative, ali i praktične smernice, najčešća pitanja i video vodiča, i ima očigledan cilj da pomogne MSP u prevazilaženju izazova koji predstavlja kompleksna regulativa i iskoriste podsticaje, kao indirektnu finansijsku podršku države. Vodič je tako interesantan iskorak u vidu specifičnog načina omogućavanja pristupa znanjima.


U 99 brojeva Private Briefinga, podrška MSP i farmerima kroz pristup finansijama dominira među analizama. Imajući u vidu da je za puno iskorišćenje kapaciteta unapređenja kroz finansijsku podršku najčešće neophodno posedovati i adekvatna znanja, posmatrano po godinama, može se primetiti da programe podrške pristupa znanjima zamenjuju programi koji omogućavaju oba vida podrške. Budući trend zavisi i od modela finansijske podrške i njihove kompleksnosti – sa rastom specijalizacije programa finansijske podrške, realno je očekivati i da se poveća udeo podrške znanjima. Kroz Private Briefing ćemo to i dalje pratiti i analizirati, a za vaš primerak, pišite nam na office@glenfield.rs, subject “PB Prijava”.