#PB100 – Presek vrsta podrške u 99 izdanja Private Briefinga

Tokom proteklih 8 godina i 99 izdanja Private Briefinga, tematsko usmerenje na analize programa podrške MSP i farmerima, i to u aspektima pristupa finansijama i pristupa znanjima je konstanta. Naša praksa, kroz rad sa privredom, farmerima, finansijskim i razvojnim institucijama, kao i najbolje svetske prakse, nedvosmisleno ukazuju na to da je za dugoročan uspeh i održivost unapređenja ne samo poželjno, nego realno neophodno kombinovati ova dva aspekta.


Kada se teme koje smo anaizirali do sada razlože na te dve kategorije podrške, uočljivo je da je pristup finansijama dominantna vrsta podrške sa skoro dve trećine analiza. Ipak, pristup znanjima i veštinama je tema za sebe u relativno malom broju slučajeva, tek oko 6%, što ostavlja skoro 30% analiziranih programa podrške koji kombinuju znanja i finansije. Kako se taj odnos kretao tokom 8 godina, pogledaćemo na istom ovom mestu narednih dana.
#makinganimpact