#PB100 – Oblasti podrške u 99 izdanja Private Briefinga

Nedavno je objavljen novi poziv Inovacionog fonda, ovaj put za čak tri programa podrške istovremeno – Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede, koje ćemo analizirati u narednim izdanjima Private Briefinga. Budžet novog poziva je čak 9 miliona evra, što je sasvim sigrno značajan podsticaj unapređenju konkurentnosti kroz razvoj inovacija i jačanje saradnje privrednog i R&D sektora. To je deo novog paketa podrške vrednog 20 miliona evra namenjenih za programe Fonda, a kada se stavi u perspektivu ukupno plasiranih 37 miliona od 2011 do 2020, jasnije je o kom potencijalnom efektu je reč.


Aktivnost Inovacionog fonda redovno smo pratili kroz 99 izdanja Private Briefinga, i kada se pogleda raspored tema tokom godina, uočljivo je da nakon 2016, kada je krenula realizacija nacionalne strategije naučnog i tehnološkog razvoja, teme podrške inovacijama standardno zauzimaju između 15 i 20% tema, što je više od prosečnih 15% tokom celog perioda. Dobrim delom to je i zahvaljujući programima Fonda, ali i drugim programima podrške inovacijama. Sa druge strane, poljoprivreda i vezane delatnosti sa prosečnih 24% tekstova u Private Briefingu tematski dominiraju kroz godine, posebno od iste te 2016, uz primetne varijacije. Na kraju, podrška za niše (start-up, mladi, žensko preduzetništvo, re-starteri… ) svojih prosečnih 17% dostiže uz nešto manje varijacije, sa izuzetkom 2020 kada je fokus, razumljivo, bio na podršci celokupnoj privredi.


Na čemu će biti fokus u narednih 100 brojeva Private Briefinga, ostaje nam da vidimo, a ako je to i vama interesantno, pratite nas ovde ili pišite na office@glenfield.rs, subject “PB Prijava”.
#gamechanger#makinganimpact