#PB100 – Ključni programi podrške

Jedna od analiza u nedavno objavljenom #PB100 https://bit.ly/3fzvgUb je i pregled najzastupljenijih programa podrške, prikazanih i analiziranih kroz 99 izdanja Private Briefinga. Pokazalo se da su druga tema po zastupljenosti programi Inovacionog fonda. Sa jedne strane, to je indikator da se proklamovani značaj podrške invacijama kao identifikovanom bitnom pokretaču rasta konkurentnosti domaćih MSP zaista i materijalizovao. Sa druge strane, analiza vrsta podrške pokazuje i da je u pitanju zaokružen set programa koji ciljaju da pruže podršku preduzećima da se povežu sa naučno istraživačkim organizacijama i zajednički ostvare ključna unapređenja za povećanje konkurentnosti. Programi podrazumevaju grantove u različitim iznosima i trajanju, počevši od podrške namenjene rešavanju konkretnih, minimalnih unapređenja, preko razvoja prototipa i proizvoda, skaliranja postojećih inovacija, pa sve do programa dugoročne saradnje preduzeća i NIO.


I dok trenutno https://bit.ly/2U1PAWQ najveću pažnju opravdano privlače “veliki” programi – Program ranog razoja, program sufinansiranja inovacija i program saradnje nauke i privrede sa budžetom od čak 9 miliona evra u ovom pozivu, nije zgoreg podsetiti da je aktuelan i poziv za inovacione vaučere – upravo za rešavanje konkretnih, neposrednih unapređenja, koja mogu omogućiti i apliciranje za neki od većih programa u narednim pozivima. Kao i uvek, na raspolaganju smo za više informacija i podršku – ovde ili putem office@glenfield.rs
#makinganimpact #gamechanger