Oktobarski Private Briefing u pripremi

Oktobar se bliži kraju, a to znači da je novi Private Briefing uskoro pred čitaocima. Ovaj oktobar je možda kao i svaki drugi, ali u poslovnom ambijentu se oseća doza neizvesnosti. U takvim okolnostima, programi podrške mogu da naprave značajnu razliku.

Sa ciljem da podrži privrednike i agrobiznise da na najbolji način te prilike iskoriste, Private Briefing i ovog oktobra donosi analize aktuelnih programa podrške, među kojima su i pristup finansijama i pristup znanjima i veštinama. Analiziramo prilike za biznise i farmere, kao i za specifične niše, šireg i užeg obuhvata, u organizaciji i realizaciji države i međunarodnih razvojnih institucija.

Uz Private Briefing, naša podrška razvoju MSP i agrobiznisa nastavlja se u tradicionalnim, ali i novim formama isporuke usluga i informacija. Među njima je i naš interni projekat razvoja e-learning platforme,  a mi paralelno nastavljamo sa praćenjem aktuelnosti i nagoveštaja eventualnih novih modela i programa podrške. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs