Novi vid finansiranja inovacija u najavi

Sve analize mogućnosti za podršku razvoju sektoru MSP koje redovno objavljujemo kroz Private Briefing, ili kroz druge kanale, ukazuju na hroničan nedostatak varijeteta u portfoliju načina finansiranja rasta i razvoja. I dalje su dominantni klasični bankarski proizvodi, sa čim pod ruku ide i ograničena mogućnost izbora u pogledu svrha i rokova finansiranja. Efekte toga vidimo između ostalog i u gepu finansiranja stalne imovine i uslađenosti ročnosti aktive i pasive, što smo takođe analizirali u više navrata.

Zakonski okvir za dodatne načine finansiranja, poput investicionih fondova, postoji, kao i neke inicijative, ali za sada su relativno ograničenog obima a time i dometa. Zato, raduje nedavno objavljeni poziv Inovacionog fonda za program Serbia Ventures.

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji. Kroz ovaj program, Fond za inovacionu delatnost će investirati u novoosnovane fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći ovim fondovima da stvore značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji. Iznos finansiranja je do 5 miliona evra po pojedinačnom fondu preduzetničkog kapitala, kako bi sprovodio finansiranje projekata iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije industrijskog sektora. Trajanje investicije Fonda za inovacionu delatnost  nije unapred određeno, ali se može načelno kretati između 96 i 144 meseca i biće direktno dogovoreno između Fonda i dobitnika finansiranja.

Cilj poziva je da se kroz dugoročno ulaganje u inovacioni startap ekosistem stvore perspektivna preduzeća sa jačim poslovnim kapacitetima, što je upravo element koji nedostaje na tržištu u ovom trentuku, posebno kada je startap zajednica u pitanju. Poziv je otvoren do 15. juna.