Novembarski Private Briefing u pripremi

Nastavak evergreen teme gepa finansiranja stalne imovine, posebno za mikro i mala preduzeća, je i tema izvora i načina finansiranja. Pored tradicionalnih, čiji su nedostaci i jedan od uzroka postojećeg gepa, na našem tržištu zamah dobijaju i drugi modeli, a Belgrade Venture Forum koji se ovih dana održava, posvećen je investicijama u ranu fazu razvoja biznisa. Okuplja investitore, partnere i naravno firme koje traže investicije koje će ih podržati u razvoju i internacionalizaciji poslovnja.

Sve je to više nego dobar razlog da se taj model finansiranja nađe i u predstojećem Private Briefingu, uz analize drugih programa podršme MMSP i farmerima, poslednjeg dana u mesecu, kao i uvek. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs