Nove mere podrške u okviru IPARD III Programa

U ferbruarskom izdanju Private Briefinga analizirali smo poslednji poziv u okviru IPARD II Programa, u okviru Mere 1. U međuvremenu, EK je usvojila IPARD III Program za Srbiju, koji donosi nove mogućnosti unapređenja u okviru predviđenih ciljeva podrške, koji podrazumevaju usklađivanje primarne poljoprivredne proizvodnje sa EU standardima i praksama, razvoj fizičkog kapitala sa ciljem održivog ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja, efikasniju upotreba resursa kao odgovor na izazove klimatskih promena, povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje i unapređenje konkurentnosti i prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta.Najveća novost kojom se IPARD III razlikuje od prethodnog programa, sadržana je u činjenici da se, pored Mere 1 (Investicije u fizičku imovinu), Mere 3 (Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva), Mere 7 (Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja) i Mere 9 (Tehnička pomoć), realizovanih kroz ukupno 12 poziva tokom trajanja programa, sada najavljuju i dodatne mogućnosti podrške. One obuhvataju Meru 4: Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje, Meru 5:  Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja i Meru 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

james-baltz-yihX4Rq-JsI-unsplash

Kako sve mere iz IPARD II ostaju na snazi i u IPARD III, spektar podrške farmerima bi mogao značajno da se proširi direktnim uticajem kroz Meru 4,  s obzirom na rastući značaj organske proizvodnje i agro klimatoloških mera, a indirektno i kroz mere 5 i 6. Time se otvara mogućnost da IPARD pozivi, kao što smo u više navrata ukazivali kroz analize, ostanu jedan od najznačajnjih alata za unapređenja koja dovode do smanjenja troškova, povećanja produktivnosti i efikasnosti, rasta konkurentnosti, smanjenja troškova poslovanja i povećanja kapaciteta za nastup na globalnom tržištu. Dodatni značaj ova mogućnost dobija i posmatrano kroz prizmu već osetnih i tek očekivanih promena na globalnim tržištima, na šta ćemo se takođe osvrnuti kroz analize naših partnera SEEDEV čije sažetke pripremamo. Za sve dodatne informacije o tome, kao i za podršku za pripremu IPARD aplikacija i svih drugih programa podrške za MSP i farmere, na raspolaganju smo.