Mere podrške u pandemiji – očekivanja vs. realizacija

U nastavku analiza efekata pandemije na poslovanje, sa distancom od godinu dana nakon prvog udara krize, posmatrali smo kako privrednici danas ocenjuju mere koje su im bile na raspolaganju u momentu kada je postalo jasno da će za očuvanje likvidnosti kao baznog preduslova održanja i kasnijeg upravljanja profitabilnošću biti potrebni posebni podsticaji.

U momentu kada je bilo najpotrebnije, najkorišćenije mere su bile bespovratna sredstva za zaposlene i moratorijum na kredite u otplati, kao sasvim očigledni odgovori na potrebu da se likvidnost očuva u uslovima neizvesnosti. Nakon godinu dana, moratorijum je ostao u vrhu kao mera koja se pokazala kao najefektnija, ali su se zato krediti iz garantne šeme popeli vrlo blizu na drugu poziciju po značaju koji su imali na poslovanje.

To, osim što ukazuje da je potreba privrede za svežim sredstvima i dalje snažna, ukazuje i na to da su zahtevi za kolateralizaciju u redovnom poslovanju značajno ograničavajući faktor. U kojoj meri i na koji način, bavićemo se i u narednim objavama na temu kvantitativnih i kvalitativnih ocena poslovanja u krizi sa vremenske distanjce, ovde i kroz druge kanale, zato, pratite nas ili pišite na office@glenfield.rs sa vašim sugestijama ili pitanjima.
#makinganimpact