Martovski Private Briefing

Desetak dana nakon  dolaska proleća, svake godine već 9. u nizu dolazi i martovsko izdanje Private Briefinga, pa tako i 2022. Pregled i analize programa podrške za MSP i agro sektor su sasvim u skladu sa našim PIN okvirom, tako da analiziramo programe podrške privredi u izvedbi Ministarstva i Fonda za razvoj, kao i Startech program za inovativna preduzeća, tradicionalne godišnje programe podrške za proizvodnju vina, i program dugoročne kreditne podrške za finansiranje klimatski održivih investicija.

PB Mart 2022 an

Sve je dakle u znaku novih početaka, inovacija i održivosti, sasvim u skladu sa dobom godine  ali i najboljim praksama za postizanje održivog razvoja. Za vaš lični primerak Glenfield analiza programa podrške za MSP, javite se na office@glenfield.rs.