Majski Private Briefing

Majski Private Briefing nastavlja sa prolećnim entuzijazmom, donoseći analize programa u potpunosti posvećenih postavljanju i unapređenju temelja dugoročnih unapređenja, sa kojima će MMSP i farmeri da uđu u drugu polovinu godine. U analizama dominiraju programi Ministarstva Privrede, sa čak dva tradicionalna poziva – za nabavku opreme u saradnji sa bankama i lizing kompanijama, i za podršku za start-up, naravno prilagođenih ukupnom ambijentu koji je izmenjen u odnosu na prethodne godine. Pored toga, analiziramo i poziv za unapređenje turističke ponude na teritoriji Vojvodine, i EU PRO Plus program za investicije u proizvodnju i usluge.

Ključne oblasti podrške su i dalje u skladu sa PIN okvirom koji smo identifikovalli kao noseći za duži period, a mi pomno pratimo aktuelnosti i nagoveštaje eventualnih novih modela i programa podrške, koji će se sigurno naći u našim analizama. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs