Koliko smo efektno prevazišli krizu?

Istraživanje koje smo sproveli, sa temom efekata COVID na poslovanje iz perspektive partnera privrednika vodi do zaključka da je, gledano sa strane, prevazilaženje prvog udara krize bilo nešto manje efektno nego što se samim privrednicima čini. Dok 10% njih tvrdi da su imali pripremljen plan za krizne situacije, način na koji su reagovali navodi tek 7% njihovih partnera da misle isto; dok 75% privrednika misli da su se brzo prolagodili, tek 50% partnera se slaže sa tim. I dok 15% privrednika ocenjuje da su imali značajne poteškoće održanja poslovanja, to misli 36% njihovih partnera.

Naravno, pogled sa strane je uvek druačiji, a kriterijumi “brze reakcije” ili “ozbiljnih teškoća” teško da su sasvim precizni, a treba imati u vidu i da je anketa među privrednicima sprovođena od momenta izbijanja krize, dok je anketa među partnerima rađena kada se poslovanje u krizi već uveliko nametnulo kao nova realnost. Kako trenutno stanje traje već duže od godine, iskristalisali su se i neki novi indikatori efekata krize na poslovanje, što ćemo obrađivati u sklopu šireg velikog istraživanja, kroz različite kanale i naravno ovde.

Pratite nas ili pišite na office@glenfield.rs za takve i slične uvide, analize ili podršku u prevazilaženju trenutnih ili dugoročnih izazova.
#makinganimpact