Junski Private Briefing

Junski Private Briefing dolazi sa prvim danima kalendarskog leta i uobičajeno je pred čitaocima kada već kreće osetan pad dinamike programa podrške za MSP i farmere, pred jesenji krešendo. Ovog puta, za odstupanje od te prakse postaralo se Ministarstvo privrede pokretanjem potpuno novog programa za jačanje kapaciteta privrednika, pod nazivom Obnova i razvoj. Uz taj program, kao svakako centralnu temu, analiziramo i finansijsku podršku Razvojnog fonda Vojvodine za sufinansiranje IPA projekata, i program Grada Novog Sada za mlade poljoprivirednike, kao i podršku za pristup znanjima i veštinama u okviru EU finansiranig projekta MobilizeSME.

U susret sezoni odmora, mi nastavljamo sa praćenjem aktuelnosti i nagoveštaja eventualnih novih modela i programa podrške. Za te, kao i ostale periodične informacije i analize, pitanja, predloge ili upite i dopunske informacije, ostajemo na raspolaganju. Pratite nas online: Glenfield on LinkedIn i glenfield.rs za dodatne mogućnosti i povoljnosti kao i real-time informacije o specijalnim ponudama i aktuelnostima, ili nam pišite na office@glenfield.rs