Formalizacija koncepta socijalnog preduzetništva

U nizu inicijativa koje predstavljaju materijalizaciju koncepata održivog razvoja i socijalne inkluzije, aktivnih i na našem tržištu već duže vreme, kopča koja je nedostajala da se ceo segment aktivnosti i projakata suštinski označi, aktivna je od sredine novembra. Sada biznisi, NVO i preduzetnici koji ispunjavaju uslove iz Zakona o socijalnom preduzetništvu, mogu sada i formalno registrovati status socijalnog preduzetništva.

Iza sintagme socijalno preduzetništvo nalaze se oni biznisi ili udruženja koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa. Pored toga, mogu se fokusirati i na sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, jačanje društvene kohezije i rešavanje drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Od subjekata socijalnog preduzetništva očekuje se da ostvarenu dobit ulažu u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa, kroz proizvodnju dobara i pružanje usluga, radnu integraciju, poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica, poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Kao posticaj za postojeće subjekte, ali i za one koji o tome razmišljaju, status socijalnog preduzetništva omogućava nosiocima olakšice i oslobođenja u segmentima poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, naknade za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Uz svu postojeću promociju inicijativa kojima se socijalno preduzetništvo podstiče, formalna registracija predstavlja dodatno osnaživanje ovog vida podrške inkluzivnom razvoju, a mi ćemo ovde, na stranicama Private Briefinga i kroz ostale kanale pratiti i analizirati dodatne elemente podrške, inicijative i programe, kako se budu pojavljivali.