Digitalizacija i raspolaganje vremenom kroz e-learning prizmu

Vrlo je verovatno da je svako ko se seća vremena pre nego što su se i banka, i mejl, i vesti i zabava i čitav niz drugih aspekata života i poslovanja preselili u uređaj koji se nosi u džepu, bar jednom poželeo da se vrati u vreme kada toga svega nije bilo, kada je telefon bio uključen u zid i fizički nije mogao da nas uhodi 24/7, a ličnim vremenom se moglo raspolagati slobodnije.

Ipak, prednosti koje digitalizacija i mobilnost nose sa sobom su nesumnjive. Tako smatraju i biznisi i agrobiznisi koji su se u našem istraživanju potreba i preferenci u pogledu sticanja dodatnih znanja i veština, a koji u preko 80% slučajeva, bilo potpuno ili uglavnom, smatraju da bi online, daljinski pristup kroz korišćenje platforme koja omogućava pristup dodatnim materijalima bilo kada, bio potpuno ili uglavnom odgovarajući način. Upravo je to i dobra definicija e-learning platforme, kakvu trenutno razvijamo u okviru Erasmus+ projekta.

Na to se može dodati i 11% onih koji nisu sigurni, što ostavlja tek 7% ispitanika koji preferiraju drugačije modele isporuke.

Među njima je solidno zastupljen i model koji i sami primenjujemo već godinama, u formi webinara, za koje blizu 2/3 ispitanika smatra da bi im odgovarao.

Na kraju, opcija klasične, žive nastave je bi bila prihvatljiva za preko 50% ispitanika.

To dovodi do zaključka da je, ustvari, bez obzira na formu ili model, potreba za znanjima i veštinama itekako prepoznata. A to što se e-learning izdvojio kao preferirana forma, jasan je indikator da nastavimo sa selidbom obuka na novu platformu.

U međuvremenu, bez obzira na način isporuke, u susret desetogodišnjici poslovanja Glenfielda, aktuelni su posebni uslovi za obuke koje sprovodimo, a takođe i za e-learning platformu. Za više informacija o tome, pošaljite nam upit, pratite nas ovde, ili kroz LinkedIn, kao i kroz Private Briefing, koji takođe uskoro obeležava deceniju analiza programa podrške za MMSP i agrobiznise.