DC2.0 – Prijave u toku

Kako izvesti postojeći biznis iz teškoća i izbeći najčešće zamke koje sprečavaju realizaciju kvalitetnih poslovnih ideja i koncepcija je tema individualnih mentorskih radionica koje u okviru projekta DanubeChance 2.0 realizujemo u saradnji sa Privredna komora Srbije. Prijavljivanje je u toku, preko sajta PKS https://bit.ly/3lU53n9 a za one koji odluče da preduzmu korake za unapređenje veština upravljanja razvojem i finansijama, čiji je nedostatak skoro jednoglasno prepoznat kao ključni generator teškoća u poslovanju, spremni su praktični alati, tehnike i iskustveno i praktično potvrđene smernice koje ćemo kroz direktnu komunikaciju i zajednički rad staviti u funkciju otvaranja novih perspektiva razvoja.
Teme i aspekti poslovanja koje obrađujemo primenjivi su univerzalno, dakle, poslovanje ne mora biti u teškoćama – alati i načini unapređenja su u punoj meri i dobar način da se teškoće izbegnu, kroz preventivno delovanje. Više detalja, termini i zakazivanje radionica dostupni su nakon registracije.