DanubeChance 2.0 Mentoring Radionice

Serija individualnih mentoring radionica u okviru DanubeChance 2.0 Interreg programa prekogranične saradnje, koji sprovodimo u saradnji sa Privredna komora Srbije Tamara Dundjerovic Milica Pavic počela je tokom septembra. Do sada, uključilo se preko 15 privrednika koji su prepoznali mogućnosti za prevazilaženje izazova i unapređenje održivosti sopstvenog biznisa koje nude individualne sesije sa Glenfield trenerima. Kroz praktične alate, primere, smernice i direktne analize osnovnih parametara, na bazi najboljih praksi i decenijskog iskustva rada sa MSP i preduzetnicima, na radionicama se identifikuju trenutni izazovi, definišu ciljevi i kreiraju planovi aktivnosti koji će omogućiti da se ti ciljevi i dostignu, kroz oblasti marketinga, upravljanja finansijama, saradnje sa ključnim partnerima i izlaska na nova tržišta, razvoja novih proizvoda, kao i u oblasti unapređenja ličnih poslovnih veština.

Program podrške ne poznaje ograničenja u pogledu vrste delatnosti, tako da učesnici mentoring radionica dolaze i iz sektora usluga, i trgovine i proizvodnje, od prehrambenog sektora i kozmetike, preko tekstila, do usluga računovodstva i drugih vidova savetovanja.

Ukoliko ste zainteresovani da zauzmete neko od preostalih mesta, ili prepoznajete priliku za nekoga koga znate, javite nam i pratite nas ovde za nove informacije i dešavanja u okviru ovog i drugih programa podrške za MSP i preduzetnike u kojima učestvujemo.
#makinganimpact #gamechanger

Radionice oktobar