COVID, poslovna i lična efektivnost

Po nedavno objavljenim nalazima HBR https://bit.ly/37v5AEc negativan uticaj pandemije na poslovnu efektivnost doživljava 89% ispitanika. Po našim analizama, u Srbiji i širem regionu, taj broj se kreće oko 55%. Kada se posmatraju elementi ukupne poslovne efektivnosti, koji su pretrpeli i još uvek trpe značajne promene, deluje da je kriza najviše uticala na komunikaciju i koordinaciju, i podjednako na ostvarivanje ciljeva i produktivnost i efikasnost https://bit.ly/3vMaBCe


Detaljnije analize koje sprovodimo u okviru Glenfield COVID Crisis Management Concept 2 https://bit.ly/2TqjGT1kao podršku u dosta širokom polju lične, timske i menadžment poslovne efektivnosti, objavićemo kroz dalje tekstove na temu pojedinačnih nalaza, kao i webinare tokom kojih ćemo analizirati stanje, najbolje prakse i praktične primere kako uspešno odgovoriti na izazove. Pratite nas ovde ili nam pišite na office@glenfield.rs