Novembarski Private Briefing 2023

Dok se približavamo završetku još jedne godine, sa ponosom predstavljamo najnovije izdanje Private Briefinga, vašeg izvora relevantnih informacija o aktuelnim programima podrške za MMSP i agro sektor.

E-Learning: Alat za sticanje konkurentske prednosti

E-learning platforme su u poslednjih 5 godina doživele značajan rast, kako po broju platformi, tako i po broju korisnika. Prema podacima iz 2023. godine, postoji preko 100.000 e-learning platformi na globalnom nivou, sa više od 1 milijarde korisnika. Najčešće tražene teme na e-learning platformama su: Poslovne teme: marketing, prodaja, menadžment, finansije, računovodstvo, IT, projektovanje, analitika podataka, itd. Razvoj veština: učenje jezika, programiranje, dizajn, fotografija, pisanje, itd. Personalni razvoj: osobni rast, produktivnost, komunikacija, liderstvo, upravljanje vremenom, itd. Akademske teme: matematika, fizika, hemija, biologija, istorija, geografija, književnost, itd. Teme upravljanja finansijama i upravljanja znanjem su u sve većem porastu na e-learning platformama. Ovo je posledica sve […]

Digitalizacija treninga kroz Glenfield E-Learning

Digitalizacija treninga kroz Glenfield E-Learning Početak 2023. i ujedno ulazak u 40. kvartal poslovanja Glenfielda dočekali smo sa spremni za novi iskorak u digitalno – zvanično smo lansirali Glenfield E-Learning platformu. Nastala kao rezultat Erasmus+ projekta, platforma sublimira naše znanje i iskustvo, potrebe MMSP i farmera utvrđene kroz ekstenzivna istraživanja i analize, i isporuku prilagođenu u pogledu funkcionalnosti, dizajna i upotrebljivosti na najvišem nivou. Platforma je u prvom periodu otvorena za korišćenje svima koji se registruju, sve što je potrebno je da nam se javite na digital@glenfield.rs. U susret našem desetom rođendanu, od svih prijavljenih pripremamo i poklone koji uključuju […]

Private Briefing Novembar 2022

Novembarski Private Briefing, kao i svake godine, dolazi na blizu 92% tekuće godine, kada je pred nama definitivno poslednja deonica pre finansijskog, mentalnog i simboličkog preseka koji prelaz iz jedne godine u drugu označava. Kada je reč o MMSP, agrobiznisima i farmerima, pored zajedničke teme svođenja računa, s obzirom na različitu dinamiku poslovanja, različite su i potrebe u pogledu podrške. U ovom izdanju, analiziramo redovne programe Fonda za razvoj i Garancijskog fonda AP Vojvodine, koji omogućavaju podršku za investicije i obrtna sredstva, ali i veoma specifični model podrške investiranju i umrežavanju u formi Belgrade Venture Foruma. Pored toga, analizramo i […]

Formalizacija koncepta socijalnog preduzetništva

U nizu inicijativa koje predstavljaju materijalizaciju koncepata održivog razvoja i socijalne inkluzije, aktivnih i na našem tržištu već duže vreme, kopča koja je nedostajala da se ceo segment aktivnosti i projakata suštinski označi, aktivna je od sredine novembra. Sada biznisi, NVO i preduzetnici koji ispunjavaju uslove iz Zakona o socijalnom preduzetništvu, mogu sada i formalno registrovati status socijalnog preduzetništva. Iza sintagme socijalno preduzetništvo nalaze se oni biznisi ili udruženja koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa. Pored toga, mogu se fokusirati i na sprečavanje nastajanja […]

Profil Glenfield eLearning platforme

Činjenica da e-learning povećava stope zadržavanja znanja između 25% i 60% , u poređenju sa zadržavanjem znanja stečenog kroz klasično učenje koje se kreće od 8% do 10%, bila je među prvim inputima na koje smo se oslonili kada smo definisali da je e-learning platforma sledeći korak u razvoju Glenfield paketa treninga. Stvarne stope zadržavanja stečenog znanja se, naravno, povećavaju ukoliko je model obuke prilagođen, kroz primere, studije slučaja i “learning by doing” radionice, koje i sami aktivno primenjujemo u našim obukama. I tu činjenicu smo kvantifkovali i potvrdili, kroz rezultate istraživanja sprovedenog tokom razvoja  Glenfield e-learning platforme u okviru […]

Novembarski Private Briefing u pripremi

Nastavak evergreen teme gepa finansiranja stalne imovine, posebno za mikro i mala preduzeća, je i tema izvora i načina finansiranja. Pored tradicionalnih, čiji su nedostaci i jedan od uzroka postojećeg gepa, na našem tržištu zamah dobijaju i drugi modeli, a Belgrade Venture Forum koji se ovih dana održava, posvećen je investicijama u ranu fazu razvoja biznisa. Okuplja investitore, partnere i naravno firme koje traže investicije koje će ih podržati u razvoju i internacionalizaciji poslovnja. Sve je to više nego dobar razlog da se taj model finansiranja nađe i u predstojećem Private Briefingu, uz analize drugih programa podršme MMSP i farmerima, […]

Rezultati poslovanja MMSP u 2021

Prema novom izveštaju APR, poslovanje privrednih društava u 2021. godini u celini pratilo je smanjivanje finansijskih neravnoteža, tako da je negativan neto obrtni kapital iskazan u visini od oko 20 milijadi dinara, što je znatno bolji rezultat nego u kriznoj 2020. Likvidnost koja je bila pod posebnim pritiskom tokom 2020, ostala je jedan problema koji nije prevaziđen, uz neznatne pozitivne pomake u vidu porasta racia opšte likvidnosti na 1,00 (u 2020. godini 0,94) i racia tekuće likvidnosti na 0,65 (u 2020. godini 0,62). Posmatrajući indikatore po segmentima veličine privrede, mikro privredna društva su iskazala negativan neto obrtni kapital, koji iznosi […]